Maak kennis met de kaderhuisartsen palliatieve zorg

Geplaatst op: 21 december 2016

Drenthe kent 5 kaderhuisartsen palliatieve zorg: Engelien Overbeek, Anke Marlet-Poelman, Florien van Heest, Daan van Maare en Bart Willems. Zij zijn onderdeel van het Palliatief Consultatieteam Drenthe eerste lijnDe komende weken stellen we de kaderhuisartsen aan je voor en vertellen we hoe je ze voor overleg kunt bereiken. We starten deze reeks met Engelien Overbeek en Anke Marlet-Poelman.    

Engelien, je bent huisarts in Hoogeveen en kaderarts palliatieve zorg. Vanwaar je interesse voor palliatieve zorg?

Omdat in palliatieve zorg alles samenkomt. Medisch inhoudelijk, psychosociaal, spiritualiteit en zingeving, en zorg voor mantelzorgers en de directe omgeving. Het begeleiden en organiseren van zorg voor de palliatieve patiënt vraagt om een multidisciplinaire insteek: het actief zoeken van de samenwerking met de tweede lijn, met thuiszorgorganisaties, en andere eerstelijns disciplines. 

Wat is je het meest bijgebleven van de opleiding?

Dat je de begeleiding zoveel mogelijk met de patiënt afstemt. Je denkt méé met de patiënt en familie. Door de opleiding ben ik opnieuw geïnspireerd en dat neem ik ook mee tijdens de huisartswerkzaamheden van alledag. 

De opleiding heeft mij energie gegeven!

Engelien Overbeek
Engelien Overbeek

Wat doe je precies als kaderhuisarts palliatieve zorg?

Ik ben sinds april 2015 lid van het Palliatief Consultatieteam Drenthe eerste lijn. Dit team is 24 uur per dag bereikbaar voor vragen vanuit de eerste lijn. Daarnaast neem ik sinds kort deel aan de bijeenkomsten van het palliatief netwerk in Hoogeveen en werk ik mee aan een scholing palliatieve zorg voor huisartsen en thuiszorgmedewerkers. 

Waar houdt het Palliatief Consultatieteam Drenthe eerste lijn zich mee bezig?

We zetten ons in voor kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg en zoeken aansluiting op de behoefte van de patiënt en de zorgverleners uit de eerste en tweede lijn. We werken hierin samen met het IKNL.

We bieden onder meer een FTO scholing aan voor huisartsen en apothekers en zoeken actief samenwerking met de ziekenhuizen in Hoogeveen, Assen, Meppel en Emmen. Ook merken we bijvoorbeeld dat problemen in de AWN-diensten kunnen ontstaan doordat de eigen huisarts niet bereikbaar is. Samen onderzoeken we of verbetering met een proactieve planning mogelijk is. En we bekijken momenteel of we PaTz-groepen kunnen ondersteunen. 


 

Anke, je bent huisarts in Coevorden en sinds 2015 kaderhuisarts palliatieve zorg. Waarom ben je kaderhuisarts geworden?

De zorg voor de mens in de laatste levensfase heeft me altijd geboeid. Wanneer iemand in rust kan overlijden geeft dat voldoening. Overlijden gaat meestal samen met stress en pijn, maar gelukkig zijn er vaak mogelijkheden om dat te verlichten. Het is fijn om daar met de betrokkenen over na te denken. 

Het lijden verzachten, daaraan wil ik bijdragen. 

Anke Marlet-Poelman
Anke Marlet-Poelman

Op welke manier draag je daar als kaderhuisarts aan bij?

De kennis die ik heb opgedaan wil ik delen met alle collega's die bij de begeleiding van terminaal zieken tegen problemen aanlopen. Door simpelweg beschikbaar te zijn als gesprekspartner die meedenkt. Ook geef ik voorlichting aan verzorgers. Dat blijkt heel zinvol. Zij staan vaak dichter bij de patiënt, waardoor zij beter in staat zijn op te komen voor de belangen van de patiënt.

Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt tijdens de opleiding?

Het was fantastisch te merken hoe betrokken een grote groep zorgverleners is bij de palliatieve zorg. Door de opleiding heb ik geleerd problemen van verschillende kanten te belichten. Soms is een eenvoudige oplossing van grote waarde.

Waarom heb je je aangesloten bij het Palliatief Consultatieteam Drenthe eerste lijn?

Het is een hecht multidisciplinair team, waarin we allemaal hetzelfde doel nastreven. Namelijk het verbeteren van de palliatieve zorg voor de patiënt èn het bieden van passende begeleiding voor zorgverleners.
Zodat zij zich zekerder voelen.


 

Neem contact op!

Wil je contact opnemen met het Palliatief Consultatieteam Drenthe eerste lijn? Bel dan naar telefoon 088 1232440 of stuur een mail. Zie de website voor meer informatie over het consultatieteam.