Maak kennis met de kaderhuisartsen palliatieve zorg

Geplaatst op: 24 mei 2017

Drenthe kent 6 kaderartsen palliatieve zorg die onderdeel zijn van het Palliatief Consultatieteam Drenthe eerste lijn: Engelien Overbeek, Anke Marlet-Poelman, Florien van Heest, Daan van Maare, Bart Willems en Rommy de Jong. Inmiddels hebben we de meeste kaderartsen aan je voorgesteld. We vervolgen deze reeks met het voorstellen van Rommy de Jong, kaderarts en specialist ouderengeneeskunde. 

Rommy, je bent specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg. Vanwaar je interesse in palliatieve zorg?

Doordat ik specialist ouderengeneeskunde ben, heb ik veel met de laatste levensfase en het sterven te maken. Het samen zorgen voor een situatie waarin de patiënt en zijn naasten de kans krijgen om goed afscheid te nemen is een belangrijke drijfveer voor mij. Daarom heb ik destijds de kaderopleiding palliatieve zorg gevolgd.

Vanaf die tijd ben ik niet alleen werkzaam op de verpleegafdelingen in verschillende verpleeghuizen maar ook op een palliatieve unit, waar mensen van alle leeftijden - en met zeer verschillende achtergronden en ziektebeelden - worden opgenomen voor het laatste deel van hun leven. 

Ik heb hier veel geleerd. Zeker daar waar de zorg, als in een hogedrukketel, in korte tijd, goed moet worden geleverd."

Rommy
Rommy

Wat houdt goed afscheid nemen in?

In de reclame van Yarden waarin Ali B. praat over het sterven van zijn vader zie ik mijn drijfveer mooi verwoord. Hij zegt daarin dat de laatste dagen met zijn vader erg belangrijk zijn geweest. Dat er toen echt contact was. Ik zie het bieden van palliatieve zorg als een uitdaging om zo’n situatie te creëren, zodat dit soort momenten nog kunnen plaatsvinden.

Waarom heb je je aangesloten bij het Palliatief Consultatieteam Drenthe eerste lijn?

Graag wil ik deze kennis en ervaring uitdragen en met anderen meedenken om ook in de thuissituatie optimale zorg te kunnen bieden. Al een aantal jaren geleden ben ik samen met meerdere betrokken artsen begonnen met het opzetten van het Palliatief Consultatieteam Drenthe eerste lijn. In 2013 was het zover. Ik ben al vanaf het begin één van de artsconsulenten van het consultatieteam. 

Over ons:

Het Palliatief Consultatieteam Drenthe Eerste Lijn zet zich in voor kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg en zoekt aansluiting op de behoefte van de patiënt en de zorgverleners uit de eerste en tweede lijn. Ons team bestaat uit 4 verpleegkundigen en 6 artsen: Clary Wijenberg, Albi Popken, Els Willemse, Monique Thoma, Florien van Heest, Daan van Maare, Engelien Overbeek, Bart Willems, Anke Marlet- Poelman en mijzelf. 

Consult aanvragen

Het Palliatief Consultatieteam Drenthe Eerste Lijn is 24 uur per dag bereikbaar via telefoon 088 - 12 32 440. Ook kun je ons je vragen mailen. Klik hier voor een e-consult of overdracht via Prado.