Prediabetes: Marijke adviseert!

Geplaatst op: 15 juni 2017

Waarop controleer je een patiënt met de diagnose ‘gestoorde glucosetolerantie’ die na 5 jaar telkens normale bloedsuikerwaarden heeft behaald? En wat doe je met de diagnose? Deze vragen hebben we voorgelegd aan Marijke Ng-a-Tham, kaderarts diabetes. 

Mijn advies

In de praktijk gebruiken we de term ‘gestoorde glucosetolerantie’, ICPC A91.05, voor patiënten met prediabetes (preDM). Vanaf de nuchtere glucosewaarde 5,8 mmol is er mogelijk iets met de glucosehuishouding aan de hand. We spreken van preDM wanneer een nuchtere glucose van 6 tot 6,9 mmol in het laboratorium is gemeten.

PreDM

Een patiënt met preDM zit in het voorstadium DM type 2. Deze aanloop kan wel 10 tot 15 jaar duren.
Ik adviseer om jaarlijks de nuchtere waarde te meten, waarbij je hamert op leefstijl:
een gezonde voeding, veel bewegen en vooral niet zwaarder worden. 

Met een gezonde leefstijl kun je de diagnose DM type 2 uitstellen en zelfs voorkomen. De diagnose preDM blijft dus in de probleemlijst staan. Deze patiënt hoort nog niet in de ketenzorg. 

Marijke Ng-a-Tham

DM in remissie

Een patiënt met een voormalige diagnose DM type 2 die nu nuchtere glucosewaarden onder de 7 mmol bereikt, zal niet genezen. Hij of zij heeft immers laten zien een gestoorde glucosehuishouding te kunnen hebben. In zo’n situatie spreken we over ‘DM in remissie’. Na 5 jaar haal je deze patiënt uit de ketenzorg. Daarna controleer je de nuchtere glucose van deze patiënt jaarlijks in de huisartsenpraktijk. De rekentool POH-S bevat een vergoeding voor deze zorg èn voor de zorg voor patiënten met preDM.

Meer weten?

Heb je vragen over dit advies, neem dan contact op per mail of bel naar 088 050 4000.