Nieuw aanbod voor GGZ in de huisartsenpraktijk

Geplaatst op: 22 november 2018

In het project ‘versterking GGZ’ hebben we onderzocht wat er nodig is om de samenwerking in deze keten te verbeteren. Uit de ALV blijkt dat huisartsen: 1) eenvoudiger met de psychiater willen overleggen en 2) meer ondersteuning voor de POH GGZ nodig vinden. De huisartsenpraktijk heeft een steeds belangrijkere rol bij psychische problemen. Daarom hebben we vanaf nu een ondersteuningsaanbod voor je op het gebied van GGZ.

Werkwijze

Samen met de projectgroep GGZ hebben we bekeken op welke gebieden we huisartsenpraktijken het beste kunnen ondersteunen. We hebben verschillende vormen van consulteren uitgeprobeerd en een scholingsprogramma voor de POH GGZ ontwikkeld.

Ons aanbod

Wij kunnen je helpen op het gebied van:

  1. Consultatie
  2. eHealth
  3. Scholing en intervisie voor de POH GGZ
  4. Werving, selectie en personele ondersteuning van nieuwe POH's GGZ

Draag je bij?

Hoe ons aanbod op deze 4 ondersteuningsgebieden er precies uitziet, is afhankelijk van de wensen van jouw praktijk. Graag gaan we hierover met je in gesprek. Sta je hiervoor open? Laat het ons weten via mail of bel naar 088 050 4000.

Tot slot

Wij zijn enthousiast over deze ondersteuning op GGZ-gebied omdat het bijdraagt aan het versterken van de Drentse huisartsenpraktijken. Meer weten over de landelijke trend dat de huisartsenpraktijk een belangrijkere rol heeft bij psychische problemen? Zie: Magnée, T., Beurs de, D., Schellevis, F. en Verhaak, P. (2018). Steeds belangrijkere rol huisartsenpraktijk bij psychische problemen. H&W, 11 (61), 14 - 17.