Nieuw advies over jaarlijkse controle glucosemeters

Geplaatst op: 9 mei 2019

We krijgen de laatste tijd veel vragen over waar je de jaarlijkse controle van de bloedglucosemeters kunt laten doen (kalibreren). Eerder bestond de mogelijkheid om patiënten naar het regionale ziekenhuis te verwijzen voor de metercontroledagen. Nu de meeste ziekenhuizen hiermee gestopt zijn, is er een nieuw advies.

Regelmatig kalibreren

Het is van groot belang om bloedglucosemeters, zowel die van de patiënt als die van de praktijk, regelmatig te kalibreren om er zeker van te zijn dat de metingen kloppen. Officieel vindt dit eens per jaar plaats in een CCKL-geaccrediteerd klinisch-chemisch laboratorium. De controle kan ook gedaan worden door een zorgverlener onder supervisie van het laboratorium. Na controle blijkt dat 5 tot 8% van de meters afgekeurd wordt door een te grote afwijking.

Wat adviseert Langerhans?

Wij staan achter het advies van Langerhans

Uitgewerkte NHG-standaard: Insulinetherapie in de eerstelijn”, uitgave 2019, pag. 30:

"Laat de patiënt tijdens de jaarcontrole in het lab zijn of haar bloedglucosemeter meenemen. De patiënt kan vlak voor of na de bloedafname een controlemeting verrichten in de vinger. Deze waarde wordt genoteerd en kan tijdens de jaarcontrole op de praktijk vergeleken worden met de bloedglucose­waarde van het laboratorium. Als de waarde minder dan 15 % afwijkt is de meter voldoende betrouwbaar. Bij waarden die meer dan 15 % afwijken wordt allereerst de methode van bloed verkrijgen geëvalueerd. Wordt de zelfcontrole correct uitgevoerd? Dan is het tijd de meter te vervangen".

Wij hebben een voorbeeldbrief opgesteld die je kunt meegeven aan patiënten met uitleg over deze werkwijze. Download de brief hieronder.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over dit onderwerp, neem dan contact op met Irma via info@hzd.nu of 088 050 4000.