Nieuw beoordelingsformulier spirometrie nu te downloaden

Geplaatst op: 13 mei 2015

In de herziene NHG standaard COPD zijn de referentiewaarden voor de spirometrie vervangen. Niet langer zijn de ECSS-waarden algemeen leidend, maar worden de GLI-waarden als standaard geaccepteerd. Dit brengt een nieuw beoordelingsformulier voor de spirometrie met zich mee, dat je vanaf nu kunt downloaden op onze website. 

Het nieuwe beoordelingsformulier vind je hier onder het tabblad CASPIR. Ook de herziene NHG standaard (onder tabblad formulieren) en het aanvraagformulier voor de hercertificering CASPIR (onder tabblad CASPIR) zijn als download beschikbaar gesteld.

De HZD wilt uiteraard zo snel mogelijk over op het nieuwe beoordelingsformulier. Het jaar 2015 is een overgangsjaar, waarin beide formulieren nog gebruikt kunnen worden. Vanaf 2016 zal alleen nog gebruik worden gemaakt van het nieuwe formulier, dat is gebaseerd op de herziende standaard. 

Tot slot willen we je wijzen op de nieuwe editie van het boek ‘Protocollaire Astma- en COPD-zorg. Dit boek kan ondersteunen bij het systematisch opzetten en uitvoeren van astma- en COPD-zorg in de huisartsenpraktijk.