Nieuw competentieprofiel POH

Geplaatst op: 6 juli 2017

Het competentieprofiel van de praktijkondersteuner is recent aangepast. Met als belangrijkste verschil een naamswijziging: van POH-S naar POH. Ook is in het nieuwe profiel onderscheid gemaakt tussen een POH en een praktijkverpleegkundige (PVH); het verschil zit 'm in complexe en hoog complexe zorg. 

Naamswijziging

De huidige functienaam POH-S geeft niet goed weer dat een POH-S meer dan alleen somatische klachten behandelt. De POH-S heeft ook aandacht voor sociale aspecten, zingeving en psychische factoren die van invloed zijn op hoe de patiënt zijn of haar ziekte en gezondheid ervaart. POH-S wordt daarom vanaf nu POH. Voor de functienaam maakt het niet uit welke achtergrond je als POH hebt. Bijvoorbeeld verpleegkundige of doktersassistent. Voor beide geldt de functienaam POH.

POH/PVH

Nieuw in het profiel is het onderscheid tussen de functie van POH en van PVH; praktijkverpleegkundige huisarts. Het verschil zit in de complexe zorg en hoog complexe zorg. Complexe zorg: de POH houdt zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie. Vooral bij chronisch zieke patiënten.

Hoog complexe zorg: de PVH ziet patiënten met een combinatie van problemen. Zoals cognitieve en functionele beperkingen, twee of meerdere chronische aandoeningen, psychosociale problematiek of een maatschappelijk isolement. Voor deze zorgtaken is een andere deskundigheid nodig; de PVH is in staat protocol-overstijgend te denken en handelen. Andere aandachtsgebieden van de PVH zijn de oncologische nazorg en palliatieve zorg.

Eigen keuze

De huisarts bepaalt zelf welke functie, POH,PVH of wellicht beide, nodig is in de huisartsenpraktijk. Deze keuze is afhankelijk van hoe de patiëntenpopulatie eruitziet, welke zorg de huisarts in zijn of haar praktijk wil bieden en welke taken hij of zij overdraagt.

Meer weten?

Je vindt het nieuwe competentieprofiel en overzicht van de FAQ onder 'downloads'. Voor vragen over dit bericht, neem je contact op met Siska van der Vlugt. Stuur een mail of bel naar telefoon: 088 050 4000.