Nieuw: Diëtist onderdeel van DBC CVRM

Geplaatst op: 17 maart 2016

HZD heeft - met terugwerkende kracht - afspraken gemaakt met de Drentse Diëtisten Vereniging over de inzet van de diëtist in het zorgprogramma CVRM. Wanneer je patiënten die geïncludeerd zijn in het zorgprogramma CVRM wilt doorverwijzen naar een diëtist, gelden 6 verwijsindicaties.

Verwijsindicaties

 • Overgewicht
  • BMI hoger dan 25 en/of een middelomtrek groter dan 102 cm voor mannen  en 88 cm voor vrouwen
  • Bij een jaarlijks oplopende BMI
  • Patiënten die willen stoppen met roken en bang zijn voor een gewichtstoename
  • Patiënten die willen afvallen met behulp van ondersteunende medicatie (bv. Xenical*, Alli*) of maaltijdvervangers
 • Bij specifieke vragen of problemen met voeding in relatie tot CVRM
 • Bij een (vermoedelijk) eetprobleem dat het risico op (verergering van) een cardiovasculaire ziekte verhoogt
 • Bij een verhoogde bloeddruk (systolische bloeddruk ≥ 140 mmHg) en/of een behandeling met antihypertensiva, waarbij aanvullend dieetadvies noodzakelijk is
 • Bij een verhoogd cholesterolgehalte of afwijkingen in het cholesterolprofiel (totaal cholesterol ≥ 6,5 mmol/l en/of TG ≥ 1,8)
 • Bij een verstoorde glucose tolerantie (nuchter glucose ≥ 5,7 en ≤ 6,9)

Samenwerken

HZD adviseert huisartsenpraktijken om bovenstaande verwijsindicaties met de samenwerkende diëtistenpraktijk door te nemen.