Nieuw: digitaal signaleringsinstrument kwetsbare ouderen

Geplaatst op: 7 juni 2016

De DALEZ-lijst (Data Lerende Zorg) helpt de kwetsbaarheid van een oudere en de visie van de oudere op de eigen situatie in kaart te brengen. De oudere kan deze lijst zelf of met behulp van een mantelzorger invullen. Dit signaleringsinstrument is gebaseerd op wetenschappelijk erkende vragenlijsten, zoals de GFI en de Intermed en geeft een compleet beeld van de mate van kwetsbaarheid.

Hoe het werkt

Wanneer de DALEZ-lijst digitaal wordt ingevuld in het eGPO, zie je direct na het opslaan de uitkomst van de GFI. Aan de uitkomst van de vragenlijst wordt een profiel gekoppeld. Dit profiel helpt je inzicht te krijgen in de mate van kwetsbaarheid en complexiteit van zorgbehoeften. Vervolgens kun je de uitkomst bespreken en gezamenlijk met de oudere de doelen formuleren en gebruiken voor het zorgplan.

Wat het oplevert

De 5 zorgprofielen geven een goede indicatie hoe de juiste zorg voor deze oudere eruit ziet en welke zorgverleners hierbij nodig zijn. Volgens het Nationaal Programma Ouderenzorg leidt aansluiten bij de individuele behoeften van de oudere tot meer zelfredzaamheid, meer functiebehoud, minder belastende behandelingen en minder zorgbehoefte. Ook krijgt de huisartsenpraktijk een vergroot inzicht in de effectiviteit van de interventies en is het monitoren van zorg op macroniveau mogelijk.

Aan de slag?

Aan alle deelnemende huisartsenpraktijken de vraag om de DALEZ-lijst te gebruiken en jaarlijks in te vullen. Wanneer je de DALEZ-lijst digitaal wilt invullen, ga je in het eGPO naar klinimetrie. Wil je de DALEZ-lijst liever printen, dan vind je de PDF via het tabblad ‘informatie’ – ‘bibliotheek’ – ‘Drenthe protocollen’. 

Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen en zien feedback dan ook graag tegemoet.