Nieuw: online inzage in het patiëntendossier (OPEN)

Geplaatst op: 11 juli 2019

Vanaf juli 2020 is het wettelijk verplicht om je patiënten elektronisch toegang te geven tot zijn of haar medische gegevens. Dit geldt ook voor huisartsenpraktijken. Landelijk is hier een subsidie voor beschikbaar die deels naar de HIS leveranciers en deels naar een regiocoalitie gaat. Deze regiocoalitie gaan wij samen met LHV Kring Drenthe vormen.

Vergoeding

Op die manier kunnen we in aanmerking komen voor een subsidie. Hiermee kunnen we een projectleider aanstellen die de Drentse huisartsenpraktijken kan helpen met de verdere implementatie van OPEN; het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan je patiënten. Wanneer OPEN succesvol in de huisartsenpraktijk is geïmplementeerd staat ook hier een vergoeding tegenover.

Vervolg

Zodra we deze projectleider hebben gevonden, gaan we met de implementatie van start. Houd onze nieuwsbrief vanaf september 2019 in de gaten. Vragen over dit bericht? Neem gerust contact op per mail of bel naar 088 050 4000.