NIEUW: zorgprogramma CVRM

Geplaatst op: 21 oktober 2015

De HZD gaat een nieuw zorgprogramma aanbieden! De programma’s COPD, DM2 en Ouderenzorg worden aangevuld met CVRM. Dit heeft de HZD vorige week woensdag, tijdens de algemene ledenvergadering, bekendgemaakt. Streven is om CVRM vanaf januari 2016 aan te bieden.  

Expertteam

Om dit mogelijk te maken hebben we een expertteam CVRM samengesteld. Dit team bestaat uit huisartsen met expertise op het gebied van hart- en vaatziekten en ketenzorg, procesbegeleiding en een cardioloog, namelijk: Tineke Holwarda, Ans Tiessen, Jan Contermans, Richard de Jong (WZA), Marcel de Vijlder, Ron Wissink, Siska van der Vlugt en Liliane Sloot. Later zullen een POH en een afgevaardigde van de patiënt hierbij aansluiten.

Het expertteam heeft tijdens de eerste bijeenkomst de uitgangspunten en doelen geformuleerd.
Dit zijn de volgende:

  • Zorgstandaard en NHG-standaard als basis;
  • Belangrijk voor de verzekeraar is het aantonen van substitutie;
  • Doelgroep: primair en secundair;
  • Doel:

De juiste zorg op de juiste plaats. 

Tijdspad

De komende maanden gaat het expertteam aan de slag met de beschrijving van een zorgprogramma. Belangrijke bouwstenen zijn transmurale werkafspraken en een ondersteuningsaanbod voor praktijken. Praktijken moeten CVRM-zorg goed geprotocolleerd en op orde hebben zodat de tweede lijn kan terugverwijzen.

Voor het zorgprogramma gebruiken we goede voorbeelden van binnen en buiten de provincie en de transmurale werkafspraken uit Hoogeveen.

Contact

Suggesties, opmerkingen of wensen? Laat het ons weten.