Nieuw zorgprotocol: Hartfalen

Geplaatst op: 11 juli 2018

Vrijwel alle patiënten met hartfalen worden in de tweede lijn op de hartfalenpolikliniek begeleid. Tot nu toe. We hebben namelijk afspraken gemaakt met de cardiologen van het WZA en Treant over de samenwerking rondom hartfalen en hartfalencontroles in de eerste lijn.

Waarom in de eerste lijn?

Een deel van deze controles past hier goed. Denk bijvoorbeeld aan de oudere patiënt, die je praktijk frequent bezoekt voor andere chronische aandoeningen. Voor hem of haar kan het gemakkelijk zijn deze zorg voortaan in de huisartsenpraktijk te ontvangen. Ook medicatie en behandelprioriteiten worden hier beter op de patiënt afgestemd. Een ander voordeel is dat de kennis van hartfalen in de praktijk verder toeneemt. De diagnose ‘hartfalen’ stel je daardoor gemakkelijker en eerder. Vooral bij je chronische patiënten met DM type 2, CVRM en/of COPD. De tweede lijn vervult hierbij een belangrijke consultatiefunctie.

Controle in de eerste lijn

Stabiel ingestelde patiënten met hartfalen kunnen voortaan in de huisartsenpraktijk worden gecontroleerd. Patiënten met hartfalen in een verder gevorderd stadium, bij wie een stabiel evenwicht moeilijk of vrijwel niet meer te behouden is, blijven in de tweede lijn onder controle. Ben je geïnteresseerd in hartfalen en is je praktijk hier klaar voor? Lees dan verder!

Hoe bereid je je hierop voor?

We hebben een zorgprotocol Hartfalen ontwikkeld. Hierin staat duidelijk beschreven welke controles je gaat doen, wat je doet bij een ontregeling en welke samenwerking met zorgpartners wenselijk is.
Hierin vind je ook informatie over de financiering.

Wil je hiermee aan de slag?

Neem dit najaar deel aan onze scholing over hartfalen. We organiseren deze scholing op dinsdag 16 oktober 2018 voor de regio Emmen en Hoogeveen en op maandag 29 oktober 2018 in Assen. In Meppel zijn we nog niet zover; er wordt al wel gesproken over de samenwerking.

Scholing
Van een cardioloog en een hartfalenverpleegkundige krijg je informatie over hartfalen en de behandeling. Jan Contermans en Tineke Holwarda, onze kaderartsen Hart en Vaatzieken i.o., bespreken het zorgprotocol en de behandeling van stabiel ingestelde patiënten met hartfalen in de huisartsenpraktijk. 

Aanmelden

Vragen?

Heb je vragen over dit nieuwe zorgprotocol? Neem gerust contact met ons op per mail of bel naar 06-30237163.