Nieuwe achterstandspostcodegebieden vanaf 2019: de gevolgen voor Drentse huisartsen werkzaam in een achterstandswijk

Geplaatst op: 7 maart 2019

Nieuws van het bestuur: Naar aanleiding van de herijking van de achterstandspostcodes ingegaan op 1 januari 2019 zijn een aantal aanpassingen in de systematiek van achterstandsfinanciering doorgevoerd. Deze achterstandsfinanciering is tweeledig. Enerzijds krijgen huisartsen een toeslag op het inschrijftarief voor iedere verzekerde die woonachtig is op een erkende achterstandspostcode. Anderzijds wordt er een bedrag per verzekerde woonachtig op een achterstandspostcode in het lokaal achterstandsfonds gestort.

Dit achterstandsfonds biedt huisartsen de mogelijkheid tot subsidiering van projecten met betrekking tot achterstandspatiënten. Daarnaast vergoedt het achterstandsfonds het gebruik van de Tolkentelefoon. Hieronder lees je welke systematiek en criteria zijn gehanteerd en welke gevolgen dit heeft voor individuele huisartsen en achterstandsfondsen, in het bijzonder het Achterstandsfonds Drenthe.

Systematiek

  • Het aantal achterstandspatiënten is uitgebreid naar 1,5 miljoen. De opslag op het inschrijftarief groeit mee met deze uitbreiding (totaal €11,8 miljoen)
  • De gehanteerde criteria zijn: percentage inwoners met laag inkomen, percentage niet-actieven, percentage niet-Westerse allochtonen en MOE-landers (Midden- en Oost-Europeanen)

Gevolgen

Door de nieuwe systematiek zijn veel achterstandspostcodes niet langer in steden geconcentreerd, maar ook verspreid over de regio. Bij de vorige herijking in 2012 waren er 42 gemeenten met achterstandspostcodes, nu zijn dat er 323. Voor Drenthe betekent dat gemeenten met achterstandspostcodes (wijken, straten) in: Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Staphorst en Steenwijkerland.

Gevolgen voor individuele huisartsen
De individuele huisarts kan een opslag op het inschrijftarief declareren voor patiënten die in je praktijk zijn ingeschreven en die woonachtig zijn in een straat met een achterstandspostcode. Het HIS integreert deze gegevens automatisch.

Overgangsjaar

Alle nieuwe postcodes (gemeenten) worden in 2019 ondergebracht bij de bestaande fondsen omdat 2019 een overgangsjaar is. Hiervoor worden de LHV-kringregio’s gehanteerd; dit is landelijk besloten. Aangezien Drenthe voor de herijking geen erkende achterstandspostcodes had, heeft Drenthe zich voor 1 jaar aangesloten bij het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal.

Huisartsen uit de bovengenoemde postcodegebieden kunnen een aanvraag doen voor subsidiëring van projecten of ideeën die bijdragen aan de -extra- ondersteuning van de huisartsen(zorg) in achterstandsgebieden. Binnenkort informeert de LHV je over de mogelijkheden en aanvraagprocedure. Mocht je nu al ideeën willen aandragen, dan horen (038-4601251) of lezen (huisartsenkringdrenthe@lhv.nl) we die graag!

Vergoeding tolkentelefoon weer van kracht

De regeling voor vergoeding tolkentelefoon (TVcN) zoals die in Drenthe eerder heeft bestaan en gefinancierd werd vanuit het Achterstandsfonds Drenthe, gaat in 2019 weer van kracht. Meer informatie hierover volgt deze maand.

Aanspraak maken op gelden van het Achterstandsfonds Drenthe 2019?

Graag vragen wij je te controleren of patiënten in je praktijk woonachtig zijn op een erkende achterstandspostcode, waarmee je aanspraak kunt maken op de gelden van het Achterstandsfonds Drenthe. Gebruik hiervoor de bijgevoegde postcodelijst.

Meer weten?

Neem gerust contact op met het bestuur via drentsehuisartsen@hzd.nu.