Nieuwe scholingen: calculus training en CASPIR 6

Geplaatst op: 24 juni 2015

Er staan weer een aantal nieuwe scholingen op onze agenda. Wil je optimaal leren gebruik te maken van Calculus? Dat kan met behulp van de Calculus training die we aanbieden op donderdag 3 september. Ook staan er in het najaar weer een aantal nieuwe data gepland voor de scholing CASPIR module 6.

Calculus training

De training is bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners/-verpleegkundigen en/of praktijkmanagers die slim gebruik willen maken van de mogelijkheden met betrekking tot de zorgmanagementrapportage in VIPLive.

Binnen VIPLive worden gegevens vanuit het HIS overzichtelijk gepresenteerd in tabellen en grafieken. Er zijn correctierapporten die inzage geven in de registratie in het HIS. Een volledige registratie is erg belangrijk voor het juist aanleveren van de indicatoren voor de spiegelrapporten van de zorggroep. Maar hoe krijg je die registratie nou zo compleet mogelijk? Hierop gaan we gedurende de training in. 

Een hele nieuwe functie binnen VIPLive is het gebruik van een dashboard per zorgprogramma. Door middel van dit dashboard kan elke praktijk informatie krijgen over de patiëntenpopulatie en de kwaliteitsindicatoren en vervolgens doorklikken tot op patiëntniveau. Voor elke individuele patiënt kun je bekijken waar nog onderdelen van de zorg(registratie) ontbreken en waar dus nog gezondheids- of kwaliteitswinst te behalen is. De docenten laten tevens handigheidjes in Excel zien waardoor het gebruik van de tabellen makkelijker wordt. 

Inschrijven voor de training kan via onze scholingspagina.

CASPIR 6

De herhalingscursus van de spirometrie nascholing CASPIR is bedoeld voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners en maakt onderdeel uit van de aangeboden activiteiten voor hercertificering CASPIR. 

In deze zesde module van de nascholing CASPIR staat het interpreteren van casuïstiek centraal. Je dient voor deze cursus daarom zelf casuïstiek in te brengen. Per praktijk moet één uitgevoerde longfunctiemeting (een herhaalbare meting voor en een herhaalbare meting na BD) worden ingeleverd. 

Inschrijven kan via de scholingsagenda