Nieuwe wetten voor gedwongen zorg in de GGZ

Geplaatst op: 18 november 2019

Rob Arts, onze kaderhuisarts GGZ i.o. legt uit welke 2 nieuwe wetten voor gedwongen zorg in de GGZ per
1 januari 2020 gaan gelden. En wat dit voor jou, als huisarts, gaat betekenen. Samengevat: huisartsen hoeven nooit zelf onvrijwillige zorg te verlenen. Dit betreft géén huisartsenzorg. 

Wet Zorg en Dwang

Vanaf 1 januari 2020 wordt onvrijwillige (gedwongen) zorg voor patiënten met dementie en een verstandelijke beperking geregeld door de Wet Zorg en Dwang, afgekort WZD. Deze wet vervangt de wet BOPZ en maakt het mogelijk dat patiënten in de thuissituatie onvrijwillig kunnen worden behandeld.

Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

De Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, Wvggz, is een soortgelijke wet bedoeld voor psychiatrische patiënten. Onvrijwillige zorg zet de arts-patiënt relatie onder druk en is om die reden geen huisartsenzorg. Als huisarts kun je wel betrokken worden bij de afweging of onvrijwillige zorg thuis kan worden ingezet, maar je hoeft nooit zelf onvrijwillige zorg verlenen. 

Wie voert de onvrijwillige zorg uit?

Bij de WZD voert de zorgaanbieder, zoals een instelling, SOG, AVG, de onvrijwillige zorg uit. De zorgaanbieder informeert jou, als huisarts, over het inzetten van onvrijwillige zorg en zorgt ervoor dat je veilig de huisartsenzorg kan blijven leveren.

Binnen de WZD zijn diverse spelers actief: voorafgaand aan het starten met onvrijwillige zorg zal een zorgverantwoordelijke, bijvoorbeeld een casemanager, op basis van een wettelijk stappenplan een zorgplan opstellen. Ook wordt een deskundige geconsulteerd, zoals een SOG of AVG en wordt het plan getoetst door een WZD-functionaris. Dit is meestal een medewerker in dienst van de instelling die de onvrijwillige zorg gaat verlenen. Pas dan kan worden overgegaan tot onvrijwillige zorg.

Rob Arts, kaderhuisarts GGZ i.o.
Rob Arts, kaderhuisarts GGZ i.o.

Hoe zit het met de huisartsgeneeskundige zorg?

Als huisarts kan je huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren op voorwaarde dat de SOG/AVG/psychiater 24/7 bereikbaar is en een onmiddellijke opname mogelijk is wanneer de situatie hierom vraagt.

Meer informatie?

Op de website www.dwangindezorg.nl of op de LHV website vind je meer informatie over de Wet Zorg en Dwang en de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg. Neem gerust contact met ons op via info@hzd.nu of telefonisch: 088-0504000.