Nieuwe zorgmodule preventie diabetische voetulcera

Geplaatst op: 4 september 2014

Er is sinds kort een nieuwe zorgmodule preventie diabetische voetulcera  uitgegeven. Op basis van nieuwe inzichten en wetenschappelijke ontwikkelingen zijn er in de module een heel aantal wijzigingen doorgevoerd.

De zorgmodule richt zich op de voetzorg voor alle personen met Diabetes Mellitus. De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten heeft in de zomer van 2010 het initiatief genomen een zorgmodule te ontwerpen en is daartoe een intensieve samenwerking aangegaan met ProVoet, de branche organisatie voor pedicures. De in 2010 opgestelde module is opnieuw kritisch bekeken en daar waar nodig bijgesteld.

Je kunt de aangepaste zorgmodule hieronder downloaden.