OZIS stopt per 2015

Geplaatst op: 17 juli 2014

Hoe verder met uitwisseling waarneem- en medicatiegegevens?

De Stichting OZIS heeft de licentiecontracten met gebruikers van dienstwaarneming huisartsen (DWH) en apotheken (DWA) opgezegd. Gebruikers hebben tot 1 januari 2015 de tijd om OZIS uit de applicaties te verwijderen.

Voor het waarneemdossier op de huisartsenposten betekent dit een verlies van 284.200 op te vragen professionele samenvattingen (63,9% van het totaal aantal adherente patiënten) en een aantasting van de continuïteit van zorg van de patiënten van de aangesloten huisartsen.

Deze onwenselijke ontwikkeling is besproken in het ICT-platform dat diverse opties en mogelijkheden heeft besproken en vervolgens voorgelegd aan het kringbestuur.
Het ICT-platform is van mening dat aansluiten op het LSP nu de enige reële optie is omdat:

  • OZIS-dienstwaarneming huisartsen (OZIS DWH) per 1 januari 2015 niet meer beschikbaar is.
  • De huisartsposten dan niet meer waarneemgegevens kunnen opvragen uit ruim 284.000 dossiers, wat uit oogpunt de continuïteit en kwaliteit van zorg ongewenst is.
  • Drenthezorg Digitaal op de korte en middellange termijn geen reëel alternatief biedt voor de uitwisseling van de waarneem- en medicatiegegevens in Drenthe.
  • Het LSP geregionaliseerd is.
  • Het LSP de mogelijkheid biedt uit alle HISSEN de waarneemgegevens op te vragen.
  • Het LSP de mogelijkheid biedt om aan de landelijke richtlijn uitwisseling medicatiegegevens te voldoen.