PaTz: palliatieve zorg op niveau

Geplaatst op: 26 september 2014

Het verbeteren van de kwaliteit, samenwerking en overdracht rond de palliatieve zorg thuis. Dat is de doelstelling van Palliatieve Thuiszorg, kortweg PaTz. 

Volgens Hennita Schoonheim, netwerkcoördinator palliatieve zorg Drenthe, biedt deze methodiek veel voordelen. 'PaTz is proactieve, vroegtijdig geplande palliatieve zorg thuis en bevordert zorg op de juiste plek. Tegelijkertijd leidt PaTz tot een daling van het aantal ziekenhuisopnames onder palliatieve patiënten in de laatste maand. Bovendien leidt deze aanpak tot een betere samenwerking tussen huisartsen en thuiszorg.'

Volgens initiator Bart Schweitzer, huisarts in Diemen, is er anno 2014 veel behoefte aan gestructureerde en proactieve palliatieve zorg in de eerste lijn. Hij kwalificeert de hedendaagse thuiszorg als 'zeer versnipperd' en dat maakt samenwerking met huisartsen lastig. Verder werken steeds meer huisartsen parttime waardoor de continuïteit van de palliatieve zorg onder druk komt te staan. Ook de overdracht tussen huisarts en huisartsenpost is niet altijd optimaal.

Jolanda Groothuis (l), projectleider zorginnovatie bij Icare en Hennita Schoonheim, netwerkcoördinator palliatieve zorg Drenthe.
Jolanda Groothuis (l), projectleider zorginnovatie bij Icare en Hennita Schoonheim, netwerkcoördinator palliatieve zorg Drenthe.

Zorgplan

Redenen genoeg dus om de eerstelijns palliatieve zorg op een andere leest te schoeien. Binnen de PaTz-methodiek, die is gebaseerd op het Engelse Gold Standard Framework, werken huisartsen en wijkverpleegkundigen lokaal samen. Ze komen (minmaal) elke twee maanden bijeen om patiënten in de palliatieve fase in kaart te brengen, te bespreken en op te nemen in een palliatief zorgregister. Onder leiding van een deskundige (zoals een palliatief consulent) stellen ze samen een zorgplan op, waarbij de wensen van de patiënt en zijn omgeving centraal staan. 'Een huisarts die zijn palliatieve patiënten goed in beeld heeft, kan tijdig en gericht op hun zorgvragen anticiperen', verwoordt Hennita.

 

Nuttig

Evaluatieonderzoek van het VU medisch centrum toont aan dat PaTz in een duidelijke behoefte voorziet. De deelnemers vinden de bijeenkomsten nuttig en leerzaam en ruim negentig procent is van mening dat PaTz de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen verbetert. Driekwart van de betrokkenen vindt dat PaTz een gunstig effect heeft op de kwaliteit van de palliatieve zorg.

In Drenthe zijn inmiddels acht huisartsenpraktijken gestart met het PaTz-project. Thuiszorg Icare heeft het initiatief genomen voor een subsidie aanvraag samen met de netwerken Palliatieve Zorg in Drenthe. Andere thuiszorg organisaties kunnen mee participeren. Voor 2014/2015 is (nogmaals) een subsidie aangevraagd bij ZonMw en gehonoreerd, zodat in het najaar weer een aantal praktijken van start kunnen.

Ook meedoen?

Huisartsen die geïnteresseerd zijn in c.q. willen deelnemen aan het (geaccrediteerde) PaTz-project kunnen contact opnemen met Hennita Schoonheim, netwerkcoördinator palliatieve zorg Drenthe, via 06 10054831 of met Jolanda Groothuis, projectleider Zorginnovatie bij Icare, via 06 53239627. Desgewenst komen Hennita en Jolanda naar de huisartsenpraktijk om (vrijblijvend) informatie te geven. Deelnemers worden ondersteund en getraind door de stichting PaTz. Meer informatie via www.patz.nu.

Bron: Een deel van dit artikel is gebaseerd op een artikel dat eerder verscheen in De Koppeling, het infobulletin voor huisartsen en specialisten in de regio Hoogeveen. De Koppeling is een uitgave van het Transmuraal Coördinatie Centrum Hoogeveen (TCCH) dat de samenwerking tussen eerste- en tweedelijns zorgverleners wil bevorderen.