Pilot ouderenzorg van start

Geplaatst op: 8 juni 2014

Zorgprogramma ouderenzorg bijna klaar voor gebruik

Vergrijzing, substitutiebeleid en langer thuis blijven wonen hebben grote impact op de huisartsenzorg en vragen om heroverweging en maatregelen. De HZD wil ondersteuning bieden om de zorg voor ouderen vanuit de huisartsenpraktijken goed te regelen. De ondersteuning bestaat uit het zorgprogramma, voorfinanciering, digitaal communicatiesysteem en een projectleider voor de implementatie in de praktijk en opbouw van het lokale netwerk.

Zorgprogramma Ouderenzorg
Het expertteam, met daarin kaderhuisartsen ouderenzorg, een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en POH hebben een het zorgprogramma Ouderenzorg ontwikkeld. Het doel van dit programma is een toekomst- en levensloopbestendige ouderenzorg, gebaseerd op een bewezen effectieve en doelmatige aanpak. Het is een beschrijving van de ideale werkwijze. In de praktijk zal deze niet overal haalbaar zijn, maar de werkwijze kan lokaal worden aangepast en ingekleurd. Kernbegrippen zijn: proactieve zorg, patiëntgerichte aanpak, integraal, samenhangend, gecoördineerd, multidisciplinair, regie bij huisarts en coördinerend verpleegkundige. Het programma bevat onder andere een stroomschema, stappenplan, format werkafspraken etc.

Digitale communicatie
We zoeken momenteel naar een goed werkend toegankelijk digitaal systeem om met zorgverleners en patiënt/mantelzorger te communiceren. Koppeling aan het HIS is daarbij een vereiste om dubbel registreren te voorkomen. We zijn in gesprek met een tweetal partijen die dit kunnen waarmaken.

Aanmelden voor de pilot kan nu!
Er kunnen vanaf september 2014 vijf tot tien praktijken van start met het programma in de vorm van een pilot. Heb je interesse? Meld je dan aan bij Liliane Sloot, via e-mail: l.sloot@hzd.nu of per telefoon 06-11870799

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de DHC op woensdagavond 25 juni komt ouderzorg als onderwerp aan bod.