Praktijken starten met Persoonlijk Gezondheidsplan

Geplaatst op: 30 januari 2014

Woensdag 29 januari 2014 klonk het startschot voor het werken met het Persoonlijk Gezondheidsplan (PGP). Aanmelden voor de pilot kan nog steeds. Tien praktijken gaan komende tijd werken met het PGP in gedrukte vorm. 

Wat is het PGP?

Het PGP is een hulpmiddel voor zorgverleners om zelfmanagement van patiënten te bevorderen. Het stimuleert patiënten om de touwtjes meer in eigen hand te nemen. Patiënten worden geactiveerd doelgericht aan de slag te gaan. Dit draagt bij dat patiënten zich meer verantwoordelijk voelen voor hun gezondheid en hun manier van leven. Het plan is generiek en in te zetten bij de begeleiding van chronisch zieken en (kwetsbare) ouderen. Het gaat uit van de wensen en doelen van de patiënt en omvat de afspraken die je samen maakt om die doelen te bereiken.

De praktijkervaringen die in deze Drentse pilot worden opgedaan, vormen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een elektronische standaard van o.a. het NHG en Vilans. Daarbij wordt uiteraard ook gemonitord wat het effect is op de ervaren gezondheid van de patiënt.

“Het ontwikkelde Persoonlijk Gezondheidsplan is een mooi uniform geheel, vanaf de inventarisatie tot aan de aanpak”

Tijdens een bijeenkomst op 18 december 2013 werden geïnteresseerde praktijkondersteuners al geïnformeerd over het persoonlijk gezondheidsplan. De reacties waren enthousiast. De kansen voor toepasbaarheid in de praktijk, aansluiting bij de module (kwetsbare) ouderen en de integratie van de GFI werden onder meer als positieve punten genoemd. 

Wil je meer informatie of wil je je alsnog aanmelden, neem dan contact op met:

Jolanda Groothuis     j.groothuis@icare.nl           Telefoon: 06-53239627

Taco Eisenga           t.eisenga@ezorg.nl            Telefoon:  06-28825073

Liliane Sloot             l.sloot@hzd.nu                  Telefoon:  06-11870799