Prestatie ‘Samenwerking rondom de kwetsbare ouderen’ afsluiten via HZD

Geplaatst op: 22 oktober 2015

Vanaf  1 april 2015 biedt HZD het zorgprogramma kwetsbare ouderen aan. Inmiddels doet bijna een derde van alle huisartsenpraktijken hieraan mee. Vanaf 1 januari 2016 zullen het zorgprogramma kwetsbare ouderen van HZD en de prestatie van Zilveren Kruis ‘Samenwerking rondom de kwetsbare ouderen’ geïntegreerd worden, waarbij het afsluiten van het programma via de zorggroep duidelijk voordelen biedt.

De voorwaarden voor ouderenzorg via HZD zullen gelijk zijn aan de voorwaarden van Zilveren Kruis:

 1. De contractant heeft een structuur voor overleg over zorg voor kwetsbare ouderen opgezet of zet deze op in Q1 2016.
 2. Vanuit de huisartsenpraktijk wordt deelgenomen aan een multidisciplinair overleg (MDO), waaraan duidelijke afspraken over de rol- en taakverdeling van verschillende professionals ten grondslag liggen zodat zorg aan kwetsbare ouderen adequaat vorm wordt gegeven.
 3. Vanuit de huisartsenpraktijk is aantoonbare samenwerking met de specialist ouderengeneeskundige (SOG) opgezet.
 4. Er wordt voor elke kwetsbare oudere een zorgbehandelplan opgesteld waarin de doelstellingen van verzorging/verpleging en behandeling worden omschreven en op elkaar afgestemd. Zelfredzaamheid en Shared Decision Making zijn daar waar mogelijk onderdelen van het zorgplan. De samenwerkende partners stemmen rollen en taken op elkaar af.
 5. Als de contractant uren POH-S inzet voor de prestatie ‘Samenwerking rondom kwetsbare ouderen’ worden deze uren POH-S niet opgegeven in de rekentool POH-S. Dus als je POH-S in dienst neemt voor deze prestatie, telt dit niet mee voor de vergoeding POH-S. Anders zou Zilveren Kruis deze uren dubbel betalen.

HZD betaalt dezelfde vergoeding als Zilveren Kruis. Daarnaast voegt HZD hier in 2016-2017 een implementatievergoeding van €25,- aan toe

Naast het financiële voordeel biedt HZD de volgende ondersteuning:

 • Uitgewerkt zorgprogramma om de samenwerking rondom de kwetsbare oudere goed te kunnen organiseren;
 • Digitaal platform (kosteloos te gebruiken via HZD voor jou en ketenpartners);
 • Opleidingen voor POH/Assistenten/Huisartsen (dichtbij georganiseerd en geaccrediteerd);
 • Hulp/ondersteuning bij implementatie ouderenzorg, zodat je eenvoudig aan alle voorwaarden van Zilveren Kruis en HZD kunt voldoen;
 • Opzetten samenwerking en afspraken maken met andere zorgpartners, zoals SO’s, gemeenten en welzijn (MDO);
 • Bemiddeling bij knelpunten;
 • Ondersteuning door kaderhuisartsen.

Prestatie afsluiten via de HZD

Wanneer praktijken mee willen doen aan dit geïntegreerde programma moet dit in het zorgverlenersportaal van Zilveren Kruis worden aangegeven. Klik op onderstaande downloadknop voor een handleiding waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe je dit kunt aangeven. Je ontvangt tevens voor 1 december 2015 een overeenkomst betreffende kwetsbare ouderen van HZD voor ondertekening. 

Samen Oud

Voor de deelnemers aan Samen Oud worden de mogelijkheden onderzocht om de bekostiging van de programma’s op elkaar aan te laten aansluiten. 

‘Oude’ overeenkomst kwetsbare ouderen 2015-2016

Praktijken die al een overeenkomst kwetsbare ouderen hebben ondertekend voor 2015 – 2016, kunnen de nieuwe overeenkomst voor 2016-2017 ondertekenen. Hiermee vervalt de overeenkomst voor 2015-2016.