Quickscan: de eerste resultaten

Geplaatst op: 23 februari 2017

Vanaf oktober 2016 biedt HZD je de mogelijkheid om samen met ervaren praktijkmanagers de organisatie van je huisartsenpraktijk in kaart te brengen, met behulp van een quickscan. Je krijgt concreet advies hoe je je praktijkorganisatie kunt vergemakkelijken en hoe je dit borgt. 

De eerste resultaten

De aanvragen voor een quickscan van de praktijkorganisatie kwamen vrijwel direct binnen. Inmiddels zijn zo’n 15 quickscans afgerond. De gegeven adviezen van de praktijkmanagers verschillen per praktijk; van het opstellen van een missie en visie tot het LEAN werken en het opstellen van een functieprofiel voor een praktijkmanager en bijbehorend takenpakket.

Reacties van huisartsenpraktijken: 

Door de quickscan is in ons team bewustwording ontstaan over onze gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid.

Huisartsenpraktijk het Klooster

Een verhelderend traject. Ondanks de drukte grijpen we het advies om met LEAN aan de slag te gaan met beide handen aan.

Huisartsenpraktijk Rietsema

Door de quickscan heeft ‘de blinde vlek’ van de praktijk kleur gekregen.

Huisartsenpraktijk De Linde

Het vervolg

Ook het vervolg verschilt per huisartsenpraktijk. Bij een aantal praktijken is na afronding van de quickscan een concreet vervolg geweest, zoals ondersteuning bij een werving en selectietraject voor een praktijkmanager en het maken van berekeningen ten aanzien van formatie en financiering voor POH-S. Andere praktijken hebben de quickscan gebruikt als een klankbord en gaan in eerste instantie zelf aan de slag met het uitvoeren van de adviezen. 

Benieuwd naar jouw mogelijkheden?

Door het laten uitvoeren van een quickscan zie je welke meerwaarde een praktijkmanager jouw praktijk kan bieden. Wil je ook gebruikmaken van het aanbod van HZD? Je kunt de quickscan gratis aanvragen. Wanneer je naar aanleiding daarvan samen de gegeven adviezen wilt implementeren, vergoedt HZD 10 uur aan begeleiding van een praktijkmanager.  

Ja, ik vraag een quickscan aan! 

Heb je geen behoefte aan een quickscan en wil je wel gebruikmaken van het aanbod om een praktijkmanager in te zetten voor een concrete vraag, neem dan contact op.  

LEAN in de huisartsenpraktijk

De praktijkmanagers hebben de afgelopen maanden gemerkt dat veel Drentse huisartsen aandacht schenken aan LEAN werken in de praktijk. Heb je de kennismakingsworkshop ‘Lean in de huisartsenprakijk’ gevolgd? En wil je dit graag met je team in de praktijk implementeren, maar lukt dat niet? Kom dan naar de ‘Train de trainer’ opleiding op maandag 22 mei aanstaande.

In drie dagdelen word je samen met de doktersassistente of praktijkmanager opgeleid tot ‘LEAN coach’ voor in je huisartsenpraktijk. In deze opleiding werk je met voorbeelden uit de praktijksituatie, zodat je dit direct in je praktijk kunt toepassen. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.  

Vragen?

Wil je meer weten over de quickscan of heb je een andere vraag over dit bericht? Neem dan contact op via telefoon 088 - 050 4000.