Registratie zorgweigeraars en uitsluiting patiënten in het HIS

Geplaatst op: 2 april 2015

Er komen bij de HZD regelmatig vragen binnen over de registratie van patiënten die hun gegevens niet aan derden willen verstrekken. Daarnaast krijgen we vragen over patiënten die wel Diabetes of COPD hebben, maar niet door Calculus gedeclareerd moeten worden. Het gaat dan om zorgweigeraars of patiënten die niet binnen de ketenzorg vallen. 

Met zorgweigeraars bedoelen we patiënten die daadwerkelijk geen zorg ontvangen en niet op het spreekuur verschijnen, ondanks herhaaldelijk oproepen. Diabetes of COPD patiënten die niet binnen de ketenzorg vallen zijn bijvoorbeeld patiënten die zelf hebben aangegeven dit niet te willen of een diabetespatiënt op hoge leeftijd die niet meer jaarlijks hoeft te komen voor lab controle of één keer per twee jaar voor een fundusfoto.

Bij registratie in het HIS is het volgende belangrijk:

Calculus kan alleen gegevens verwerken die volgens de ADEPD richtlijn zijn geregistreerd, zoals ICPC codes en NHG meetwaarden. Daar horen ruiters dus niet bij!

Registratie zorgweigeraar

De registratie van een zorgweigeraar is in elk HIS hetzelfde, omdat het een vaste NHG meetwaarde is. Hieronder kun je lezen welke meetwaarde je kunt gebruiken, zodat Calculus het goed kan verwerken:

  1. Meetwaarde ‘controlebeleid DM2’ of meetwaarde ‘controlebeleid COPD-patiënt’ als de patiënt zorgweigeraar is, kiezen voor antwoord ‘geen geregelde zorg’ of ‘geen programmatische zorg’ (dit is de nieuwste bepaling, nog niet in alle HIS’en geïmplementeerd).
  2. Bij het antwoord ‘geen geregelde zorg’ vul je daarna de meetwaarde ‘reden geen geregelde zorg’ in en kiest dan voor ‘patiënt wil niet’.
  3. Bij het antwoord ‘geen programmatische zorg’ vul je daarna de meetwaarde ‘reden geen programmatische zorg’ in en kiest dan voor wat van toepassing is voor die patiënt. De patiënt wordt echter, ongeacht het antwoord, gezien als zorgweigeraar.

Let op! Er wordt gekeken naar welke van de twee bepalingen als laatste is geregistreerd. Als bijvoorbeeld ‘Reden geen programmatische zorg’ op 10-10-2014 is geregistreerd en ‘Controlebeleid’ op 01-01-2015, dan telt de bepaling ‘Controlebeleid’. Het systeem kijkt dan dus naar het antwoord wat daar is gegeven. Als dit antwoord 'Geen programmatische zorg' is, dan is de patiënt zorgweigeraar. Als dit een ander antwoord is - bijvoorbeeld 1x per jaar - dan is de patiënt GEEN zorgweigeraar.

Stel nu dat ‘Reden geen programmatische zorg’ op 01-01-2015 is geregistreerd, en ‘Controlebeleid’ op 01-01-2013, dan kijkt hij naar de bepaling ‘Reden geen programmatische zorg’. En als ‘Reden geen programmatische zorg’ gevuld is - ongeacht het antwoord - dan is de patiënt dus zorgweigeraar.

Registratie van Diabetes- en COPD-patiënten uitgesloten van ketenzorg

In bepaalde gevallen wil een praktijk een patiënt niet includeren in de ketenzorg. Je kunt dit in het HIS op dezelfde manier registreren als een zorgweigeraar (zie uitleg hierboven). Dus geen geregelde zorg of geen programmatische zorg. 

Het niet willen verstrekken van gegevens aan derden

Tot slot, er zijn patiënten die in het verleden hebben aangegeven dat zij hun gegevens niet willen verstrekken aan derden in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Verstrekking van patiëntengegevens aan Calculus valt hier echter buiten!

Calculus zegt hierover  het volgende:

“Alle bewerkingen uitgevoerd door Calculus/Proigia, bestaande uit het  leveren van de declaratie- en rapportagediensten vallen binnen de overeengekomen bewerkersovereenkomst. Patiëntgegevens worden binnen het kader van deze bewerkersovereenkomst alleen gebruikt voor de overeengekomen doelbinding tussen partijen: het uitvoeren van declaraties en leveren van rapportages. In deze situatie is er geen sprake dat er data beschikbaar gesteld worden aan een derde partij”.

Mocht er toch reden zijn om te willen blokkeren, dan  is er in Medicom de mogelijkheid om dit op de stamkaart van de patiënt aan te geven.  De rubriek ‘uitwisseling informatie toegestaan’ dient dan niet aangevinkt te zijn. In CGM-huisarts (Mira) kun je in het onderdeel ‘Patiënten/Communicatie’ aangeven wat er geblokkeerd moet worden. In de andere HIS’en is het, voor zover bekend, op dit moment niet mogelijk om het aan te geven. 

Zijn er naar aanleiding van deze informatie nog vragen/onduidelijkheden dan kan contact worden opgenomen met Marja Roege via het algemene nummer van de HZD (088-050 4000).