Registreren van exacerbaties COPD in het HIS

Geplaatst op: 12 februari 2014

Zoals wellicht bekend, verdient het aanbeveling om het aantal exacerbaties bij COPD en astma te registreren. Helaas is dit in de meeste HIS systemen moeilijk. Er is recent een NHG labcode voor exacerbatie vastgesteld, namelijk: COEX RQ. Wij raden je aan deze in je HIS toe te voegen. Vraag de helpdesk of een deskundige in je praktijk om je te helpen dit te implementeren als je niet weet hoe dit moet.

 

Definitie exacerbatie

Over de definitie van exacerbatie bestaat veel onduidelijkheid. De NHG definitie luidt: een exacerbatie van COPD is een verslechtering van de patiënt binnen één of enkele dagen, die wordt gekenmerkt door een toename van kortademigheid en hoesten -al of niet met slijm opgeven- die groter is dan de normale dag-tot-dag variabiliteit. Ook over de ernst van de exacerbatie bestaat discussie. Mild, matig, ernstig. Aan te raden is om samen met de COPD-patiënt een exacerbatieplan te maken. Meer over dit onderwerp: zie het COPD/Astmabulletin huisartsengeneeskunde van de CAHAG nr. 3 van 2013.