Samenwerking Kenniscentrum voor Ketenzorg

Geplaatst op: 13 mei 2015

De afgelopen jaren heeft de HZD intensief en goed samengewerkt met het Kenniscentrum voor Ketenzorg (KCK) in Zwolle. Door een gezamenlijke inspanning zijn de spiegelrapportages doorontwikkeld tot het huidige niveau. De relatie met het Kenniscentrum wordt voortgezet, maar in een andere vorm.

In overleg met het bestuur van de DHC en het Kenniscentrum voor Ketenzorg (KCK) in Zwolle is besloten de toekomstige samenwerking meer projectmatig en wetenschappelijk in te steken. De HZD heeft belang bij inhoudelijke onderbouwing van de activiteiten die zij voor de huisartsen uitvoert en het KCK heeft belang bij het doen van wetenschappelijk onderzoek. Een voorbeeld van meer projectmatige samenwerking is dat namens het Kenniscentrum Henk Bilo de mogelijkheden voor wat betreft substitutie verder zal onderzoeken. Het gaat dan om substitutie ten aanzien van cardiovasculair risicomanagement en astma.

Bovenstaande beslissing betekent concreet dat vanaf 2015 Calculus in plaats van het Kenniscentrum de spiegelinformatie zal gaan leveren. Op deze manier gebruikt de HZD dezelfde databron voor zowel de declaraties van de ketenzorg als voor spiegelinformatie. Grootste voordeel voor de huisarts is dat op deze manier de voor de huisarts relevante gegevens, voor wat betreft declaraties en spiegelinformatie, makkelijker toegankelijk zijn.