Scholingsbeleid 2014

Geplaatst op: 1 december 2013

Wat hebben we geleerd van 2013?

In de overeenkomsten Diabetes en COPD 2013 zijn onder andere afspraken opgenomen over scholingen. Een aantal scholingen is verplicht gesteld voor huisartsen en praktijkondersteuners. Dit in het kader van het streven naar kwaliteit van zorg. De hoeveelheid scholingen en het (deels) verplichtende karakter hebben tot weerstand geleid bij de medewerkers in de huisartsenpraktijk. Dit is voor de HZD reden geweest om het beleid ten aanzien van de verplichte scholingen te herzien.

Wat betekent het scholingsbeleid 2014 voor u?

U krijgt meer tijd voor het volgen van de verplichte scholingen. De komende 2 jaar (2014-2015) biedt de HZD deze scholingen aan. Wanneer u deze scholingen nog niet heeft gevolgd, heeft u daarvoor twee jaar de tijd. Voor de gevolgde, verplichte scholingen hanteert de HZD een herhaalfrequentie van 5 jaar. De CASPIR en IMIS scholingen vormen hierop een uitzondering. In onderstaand schema zijn de verplichte scholingen en de betreffende gegevens weergegeven.

Vragen en aanvullende informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Anita Faasse, kwaliteitscoördinator, 06 83115731 E a.faasse@hzd.nu

Karin Meppelink, secretariaat scholing, T 088 0504010 E scholing@hzd.nu