Scholingsupdate: nieuwe cursus CVRM en meer over ouderenzorg

Geplaatst op: 7 april 2016

In dit nieuwsoverzicht lees je alles over de Xpert-cursus Hart- en Vaatziekten, die recent aan ons scholingsaanbod is toegevoegd én wordt het programma van de verdiepingsavond Ouderenzorg bekendgemaakt, die plaatsvindt op 17 mei 2016.

Nieuw in het scholingsaanbod: Xpert-cursus Hart- en Vaatziekten

HZD organiseert deze cursus, die ontwikkeld is door de V&VN in samenwerking met de HartVaatHAG, voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. Door de groeiende en veranderende zorgvraag lijkt het erop dat praktijkondersteuners en –verpleegkundigen meer zorgtaken op zich zullen nemen. Ook op het gebied van hart- en vaatziekten. Daarom omvat de Xpert-cursus HVZ  meer dan alleen de CVRM-zorg. In deze cursus, die uit 3 modules bestaat, komt hartfalen, perifeer arterieel vaatlijden, beroerte en atriumfibrilleren aan de orde.  

Module 1: CVRM (primaire en secundaire preventie)

Het CVRM cursusonderdeel is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn CVRM van 2012 en de zorgstandaard. Aan bod komen identificatie, diagnostiek en behandeling van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Aan de hand van boeiende casuïstiek worden de ins en outs beschreven. 

Wat leer je precies?
Je leert hoe het risicomanagement geïndividualiseerd kan worden en hoe je met risicomanagement omgaat bij specifieke groepen, zoals ouderen, jongeren, vrouwen, allochtonen en diabeten. Ook specifieke problematiek, zoals polyfarmacie, medicatie bijwerkingen en therapieresistentie passeren de revue. Naast specifieke informatie over de medicamenteuze behandeling van hypertensie en hypercholesterolemie, bij patiënten zonder én met doorgemaakte hart- of vaatziekte, is er ook aandacht voor lifestyle adviezen en begeleiding.

Module 2: Hart- en Vaatziekten: atriumfibrilleren en beroerte

De afgelopen tijd is er regelmatig nieuws op het gebied van atriumfibrilleren en beroerte. 1 op de 4 mensen ouder dan 55 jaar ontwikkelt atriumfibrilleren en heeft hierdoor vijfmaal meer kans op een herseninfarct. Tijdens deze module wordt aan de hand van de nieuwe NHG-standaarden ‘atriumfibrilleren en beroerte’ ingegaan op de diagnostiek, behandeling en begeleiding van deze aandoeningen. Wat doe je als praktijkondersteuner of -verpleegkundige als je atriumfibrilleren tijdens een reguliere controle tegenkomt? Wat zijn de aandachtspunten tijdens je spreekuur? Hoe herken je atriumfibrilleren? Na deze cursus ben je up-to-date en heb je handvatten gekregen voor het toepassen in de praktijk.

Module 3: Hart- en Vaatziekten: hartfalen en perifeer arterieel vaatlijden

In het huidige zorgsysteem wordt er steeds meer van de eerste lijn gevraagd. Dat betekent dat ook hartfalen (als aandoening en/of als comorbiditeit) vaker in de huisartsenpraktijk wordt behandeld; hoe gaan we hiermee om? Wat zijn de valkuilen? Perifeer arterieel vaatlijden heeft met het verschijnen van de nieuwe standaard in 2014 een meer praktische insteek gekregen. Wat betekent dit voor de praktijk? Wat zijn de belangrijke ins en outs? En wat zijn de beweegredenen?

Praktische informatie

 • Module 1 vindt plaats op maandag 6 juni 2016
 • Module 2 vindt plaats op donderdag 16 juni 2016
 • Module 3 vindt plaats op donderdag 30 juni 2016 

Locatie: De Schildhoeve, Fluitenbergseweg 69, 7931 PA Fluitenberg
Tijdstip: 17.45 – 21.30 uur
Accreditatie: de scholing is geaccrediteerd voor 9 punten bij de V&VN en NvvPO
Kosten: €150,- p.p, inclusief het volgen van 3 modules. Het is niet mogelijk om een module afzonderlijk te volgen. Ben je niet verbonden aan HZD? Dan geldt een ander cursustarief. Neem contact op voor meer informatie. 

Inschrijven
Wil je je alvast inschrijven? Dat kan eenvoudig door hier te klikken. Wil je graag deelnemen maar ben je niet beschikbaar op bovengenoemde data? Laat het ons weten. Bij voldoende belangstelling organiseren we dezelfde cursus dit najaar nogmaals. 

................................................................................................................................................................................................

Verdiepingsavond ouderenzorg: het programma

Op dinsdag 17 mei 2016 vindt de verdiepingsavond plaats, die voor de deelnemers aan de scholing en/of aan het zorgprogramma is bedoeld.  

Praktische informatie:

 • Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur
 • Locatie: De Schildhoeve, Fluitenbergseweg 69, 7931 PA Fluitenberg
 • Kosten: geen
 • Accreditatie: de scholing is geaccrediteerd voor 2 punten voor huisarts en praktijkondersteuner. 

Programma

19.30 - Welkomstwoord door Heidi Strijker
Signaleringsinstrument Dalez: hoe werkt het en wat kun je er mee? 
Marthy Lucas-Bouwman, kaderhuisarts, geeft hierop een toelichting.  

19.45 - Domotica, hulpmiddelen en veiligheid
Nynke Liesker, ergotherapeute bij ergotherapie Drenthe en Petra Jalving, voormalig ouderenwerker en mede-eigenaar van Heeroma Zorgwinkel, tonen een aantal hulpmiddelen en praktische toepassingen waarmee ouderen langer én veilig thuis kunnen blijven wonen.

20.25 - Pauze

20.35 - Mondzorg bij ouderen
Yvonne Schalk en Caroline Jansen van tandartspraktijk Quadratand in Zuidwolde: steeds meer ouderen behouden hun eigen gebit. Waar moeten we op letten? Welke medisch-tandheelkundige interacties zijn er? En wat is de invloed van geneesmiddelen op de mondgezondheid?

21.15 - Tips en trucs
Ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, tips en trucs vanuit de praktijk en voor het stellen van vragen. Onder leiding van een kaderhuisarts ouderengeneeskunde en Menno Buiskool en Frans Capellen, specialisten ouderengeneeskunde.

21.30 - Sluiting.

Meld je aan!

Klik hier om je aan te melden voor de verdiepingsavond ouderenzorg op dinsdag 17 mei 2016.
............................................................................................................................................................................................................

Basiscursus Ouderenzorg start opnieuw!

De basiscursus Ouderenzorg, die uit vier modules bestaat, vindt vanaf dit najaar voor de tweede keer plaats, op: 

 • Module 1: donderdag 15 september 2016
 • Module 2: woensdag 26 oktober 2016
 • Module 3: woensdag 7 december 2016
 • Module 4: donderdag 19 januari 2017

Inschrijven kan vanaf nu!