Stand van zaken DBC's Diabetes Mellitus type 2 en COPD

Geplaatst op: 1 oktober 2013

Benchmarkgegevens

Er heeft een voorselectie plaatsgevonden op basis van de benchmarkgegevens 2012 en de huisartspraktijken zijn verdeeld in rode, oranje en groene praktijken. Alle deelnemende praktijken is gevraagd de ontbrekende gegevens aan te leveren door middel van het invullen van de ‘checklists beoordeling benchmark praktijk’. De regioteams zijn nu bezig met een analyse van de checklists. Wat het effect is en wat er vanuit de regio’s gedaan moet worden, zal blijken uit de analyses. Deze geven inzicht in hoe de kwaliteit van zorg kan worden bevorderd en hoe het kwaliteitsteam haar activiteiten inricht.

Het heeft lang geduurd voor de DBC Diabetes Mellitus type 2 2013 definitief is vastgesteld en getekend. Als gevolg daarvan worden de contracten met de ketenpartners ook laat verstuurd. Het is de bedoeling dat dit binnenkort plaatsvindt.

De contractbespreking voor 2014 is in volle gang. De verwachting  is dat de contractbesprekingen voor 2014 op korte termijn met een positief resultaat worden afgerond. Er is geen kans op een meerjarenafspraak. Dit heeft te maken met verwachte veranderingen ten aanzien van de  bekostigingssystematiek in 2015.

CIT-traject

Voor de huisartsen die zich in 2013 zich hebben aangemeld voor de DBC COPD biedt de HZD het CIT-traject aan. CIT betekent: COPD en Astma implementatie traject. CIT is een methodiek van organiseren om een COPD (en Astma) zorgprotocol in 10 stappen in circa 6 maanden in de huisartsenpraktijk optimaal te implementeren. Deze week ontvangt u per mail hierover meer informatie en ook hoe u zich kunt aanmelden. Mocht u vragen hebben inzake het CIT-traject dan kunt u contact opnemen met de kwaliteitscoördinator Anita Faasse. Haar e-mailadres is: a.faasse@hzd.nu