Start op tijd met aanleveren gegevens aan het Kenniscentrum voor Ketenzorg

Geplaatst op: 26 september 2014

Een oproep van Frans van Soest namens het kwaliteitsteam regio Assen.

Begin september hebben we van het Kenniscentrum voor Ketenzorg de managementinformatie over de Diabetes Mellitus type 2- en COPD-patiënten ontvangen. Hieruit blijkt dat van een groot aantal patiënten nog geen informatie is aangeleverd. We adviseren de praktijken niet tot eind december/begin januari te wachten met het aanleveren van deze gegevens, maar hier direct mee te beginnen.

De informatie kan het hele jaar worden ingestuurd. Via de managementinformatie en de quickscan in BSIS kan de praktijk een overzicht bekijken van patiënten en/of gegevens die nog ontbreken.