Stimuleringssubsidie voor opleiden PA beschikbaar

Geplaatst op: 19 december 2019

De subsidie komt uit het project 'Versterking opleiding VS en PA Huisartsenzorg'. Wil je vanaf september 2020 een physician assistant (PA) opleiden? Dan kan je tot 1 februari 2020 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. 

Waar vraag ik de subsidie aan?

Bij de Stichting KOH ofwel: Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg. De subsidie komt uit het project 'Versterking opleiding VS en PA Huisartsenzorg'. Dit geldt uitsluitend voor studenten die starten met de opleiding in september 2020.

Hóe vraag ik de subsidie aan?

Het aanvraagformulier en de aanvraagcriteria vind je op de website van Stichting KOH. Zij ontvangen je aanvraag graag vóór 1 februari 2020. Lees ook over de randvoorwaarden, zoals een eigen financiële bijdrage. De aanvraag wordt beoordeeld op verschillende criteria, waaronder:

  • volledig ingevuld aanvraagformulier
  • projectplan
  • begroting

De randvoorwaarden kun je hieronder downloaden.

Waarom dit project?

PA’s kunnen helpen bij het verlagen van de werklast, zoals de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) beschrijft: “De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. De inzet van de PA biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. De PA is breed medisch opgeleid en kan veel taken van de huisarts uitvoeren. Het is een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren kan een huisarts er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen.” Zie ook de website van NAPA.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht? Je kunt ons bereiken via: info@hzd.nu of telefonisch: 088-0504000.