Integrale zorg dicht bij huis

Geplaatst op: 17 december 2015

Gezondheidscentrum De Monden heeft een succesvol samenwerkingsconcept voor integrale zorg gerealiseerd, gebaseerd op een wijkgerichte-aanpak. Icare heeft de handen ineengeslagen met huisartsen uit Nieuw-Buinen, Valthermond en Tweede Exloërmond, GGZ, fysiotherapie en welzijnsorganisaties. Samen hebben zij zorgpaden, gericht op preventie en behandeling van veelvoorkomende ziektebeelden, ontwikkeld en geïmplementeerd. Een mooi voorbeeld voor huisartsenpraktijken in andere regio's!      

Omslag in denken en doen

Aanleiding voor deze samenwerking was de toenemende druk op het zorgaanbod door bevolkingskrimp, vergrijzing en toenemende gezondheidsproblemen in een dunbevolkt gebied. Belangrijke resultaten van de samenwerking? Een omslag in denken en doen. Partners in zorg en welzijn maken beter gebruik van elkaars expertise en ervaren meer werkplezier. Wat merken de patiënten hiervan? Kortere lijnen en eenduidige communicatie. 

De eigen regie van de patiënt en burgerparticipatie wordt gestimuleerd.

Meer weten?

Meer informatie over dit mooie voorbeeld van multidisciplinaire samenwerking? Download het artikel dat gepubliceerd is in het medisch tijdschrift BijBlijven. Vragen? Neem gerust contact op met Jolanda Groothuis - projectleider Zorginnovatie.