Tarief ketenzorg 2015 (segment 2)

Geplaatst op: 5 november 2014

De HZD is in onderhandeling met Achmea over het tarief voor ketenzorg (Diabetes Mellitus type 2 en COPD). Tot nu toe hebben wij géén overeenkomst gesloten met Achmea, maar we hopen het tarief bekend te maken op 26 november tijdens de ALV van de DHC.

De ketenzorg betreft segment 2 en is in onze beleving niet los te zien van segment 1 en segment 3. Om de individuele huisartsen de mogelijkheid te geven een goede beslissing te nemen in de contractering maken we tijdens ALV van de DHC, die plaatsvindt op woensdag 26 november, het tarief voor de ketenzorg bekend. Vervolgens kan de optelsom van segment 1, segment 2 en segment 3 worden gemaakt en kunnen de huisartsen op basis van een compleet beeld een beslissing nemen over de te tekenen contracten.

Daarnaast zullen de mogelijkheden om Astma en VRM te contracteren in de loop van 2015 verder worden onderzocht. Hiervoor moeten tripartite afspraken gemaakt worden met de ziekenhuizen, waarbij de eventuele substitutie van te voren voorspeld dient te worden.