Terugblik projectenavond 10 juni

Geplaatst op: 24 juni 2015

Woensdag 10 juni organiseerde de HZD, in samenwerking met het Kenniscentrum voor Ketenzorg, een projectenavond. Tijdens deze avond zijn de belangrijkste resultaten van een aantal projecten – die  samen met de Drentse huisartsenpraktijken zijn uitgevoerd – met de aanwezigen gedeeld. De twee onderwerpen die centraal stonden waren zelfmanagement en ouderenzorg.

Dagvoorzitter Pieter Jeekel (Zelfzorg Ondersteund ZO!) opende de avond met een compliment aan Drenthe dat met veel projecten en ontwikkelingen voorop loopt. Nadeel van dit pionieren is dat er nog veel geleerd moet worden en dat soms wordt gestruikeld. Zelfzorg Ondersteund heeft een (digitale) toolkit ontwikkeld met daarin allerlei voorbeelden en informatie, zoals de elementen die van belang zijn om zelfzorg goed te implementeren. De volledige presentatie van Pieter Jeekel kun je hieronder downloaden. 

e-Vita

Na de opening vertelde Yvonne Roelofsen wat we van het project e-Vita hebben geleerd. De meest recente resultaten van het onderzoek zijn dat platformgebruik geen relevante invloed lijkt te hebben op klinische waarden en kwaliteit van leven. Volgens Yvonne waren de verwachtingen van het patiëntenportaal te hoog gespannen. De techniek was/is nog niet optimaal. Zo is het inloggen en het laden van pagina’s bijvoorbeeld tijdrovend. Toch heeft het project veel waardevolle onderzoeksgegevens opgeleverd. Er is een verbeterde versie van het e-Vita platform ontwikkeld, dat onder andere in Zwolle wordt gebruikt. De volledige presentatie van Yvonne Roelofsen kun je hieronder downloaden.

Persoonlijk Gezondheidsplan (PGP)

Taco Eisenga gaf een overzicht van de leerpunten met betrekking tot het Persoonlijke Gezondheidsplan. Een van die leerpunten is dat een generiek plan haaks lijkt te staan op individuele zorg op maat. Werken met een PGP vraagt een andere manier van gespreksvoering. De zorgverlener krijgt een meer coachende rol, de patiënt een meer betrokken rol (noteert bijvoorbeeld zelf de afspraken). Dit vraagt van beide een andere mindset. De resultaten van dit PGP-project komen overeen met andere pilots in het land. Adviezen van Taco:

 • integreer het PGP in de reguliere werkwijze;
 • gebruik onderdelen uit het PGP;
 • niet de vorm maar het proces is cruciaal.

De volledige presentatie van Taco Eisenga kun je hieronder downloaden. 

Paneldiscussie zelfmanagement

De presentaties werden opgevolgd door een paneldiscussie. Het panel bestond uit Henk Bilo (Kenniscentrum voor ketenzorg), Anique Jansen (Achmea), Taco Eisenga (huisarts), Jeanet Schepers (POH) en Angela de Rooij (DVN). Zij gingen met elkaar en met de zaal in discussie over de (on)mogelijkheden van zelfmanagement. Genoemd werden de volgende punten:

 • Geef vertrouwen (en af en toe een compliment als het goed gaat) aan de patiënt
 • Kleine stapjes
 • Neem er de tijd voor
 • Van de huidige generatie ouderen is slechts een deel toe aan gezamenlijke besluitvorming (shared decision making)
 • Laat HZD voorwaarden scheppen/hulpmiddelen aandragen voor een volgende stap
 • Praktijk/team/organisatie moet er achter staan
 • Er is niet 1 goed of fout voorbeeld. Laten we de goede ervaringen uitrollen en het moment pakken
 • Zorg op maat, passend bij de situatie van de patiënt; bij de een werkt dit, bij de ander iets anders
 • Integrale zorg; niet de ziekte maar de patiënt behandelen
 • Kan groepseducatie een volgende stap zijn?

Zorgprogramma Kwetsbare ouderen

Het zorgprogramma Kwetsbare ouderen is bij 10 pilotpraktijken in Drenthe getest. Liliane Sloot gaf tijdens de projectenavond een overzicht van de resultaten, die je ook kunt nalezen in het evaluatierapport van het project (hieronder te downloaden).

Het project ouderenzorg gaat verder als regulier programma en op 4 juni 2015 zijn 15 nieuwe locaties gestart. Zij gaan aan de slag met het in kaart brengen van het samenwerkingsnetwerk en in beeld krijgen van de kwetsbare ouderen. Je kunt de gehele presentatie over het project ouderenzorg hieronder downloaden.