Tijdig aanleveren is tijdige uitbetaling

Geplaatst op: 29 mei 2019

Voor een tijdige uitbetaling van de ketenzorggelden lever je de ketenzorgbestanden voor het einde van de 1e maand van het kwartaal bij VIPLive aan. Dan vindt de uitbetaling plaats op de 15e van de laatste maand van het kwartaal.

Lever je de bestanden later aan?

Dan kán het zijn dat de uitbetaling ná de 15e van de laatste maand plaatsvindt.

Vragen?

Neem contact op met Geertje Speelman via 088-0504000 of per e-mail: info@hzd.nu