VIPLive is uitgebreid met 24-uursbloeddrukmeting

Geplaatst op: 1 december 2016

In VIPLive is de patiëntenlijst uitgebreid met een 24-uursbloeddrukmeting. Meerdere Drentse huisartsenpraktijken bleken behoefte te hebben aan deze optie. Wanneer er geen gemiddelde systolische bloeddruk (RRSY) geregistreerd is, kun je de oorzaak nu snel achterhalen: is de bloeddruk niet bepaald òf is er een 24-uursmeting gedaan?

In het ketenzorgdashboard van VIPLive wordt alleen de officemeting weergegeven;
daar gaat immers de voorkeur naar uit. 

Waarom een 24-uursmeting?

Een ambulante bloeddrukmeting met een 24-uursmeter geeft een betrouwbaar beeld van de gemiddelde bloeddruk, en de fluctuaties, gedurende de dag en nacht. Ook kan ‘witte jashypertensie’ worden onderkend, waardoor overbehandeling te voorkomen is. De 24-uursbloeddrukmeting kan een waardevolle aanvulling zijn op de reguliere bloeddrukmeting in de huisartsenpraktijk. 

Wanneer?

De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement geeft 3 indicaties: 

 1. Ongebruikelijke variaties van de spreekkamerbloeddruk
 2. Een hoge spreekkamerbloeddruk in afwezigheid van eindorgaanschade
 3. Een grote discrepantie tussen thuismeting en spreekkamermeting

Contra-indicaties zijn:

 • Extreem hoge tensie > 230 mmHg
 • Atriumfibrilleren
 • Hartfrequentie < 40 BPM of > 110 BPM
 • Lymfestuwing aan beide armen
 • Dementie of verwardheid
 • Patiënt is jonger dan 16 jaar

De 24-uursmeting kun je toepassen in zowel de diagnostische fase, als bij monitoring van het therapie-effect. 

Meetwaarden

Ambulante metingen geven gemiddeld lagere meetwaarden dan spreekkamermetingen. Ook de grens- en streefwaarden zijn lager.

Aandachtspunten

Ambulante bloeddrukmetingen worden protocollair uitgevoerd.

 • Gebruik een gevalideerde meter
 • Stel de meter in op tussenpozen van maximaal 30 minuten
 • Instrueer patiënten normale activiteiten te ondernemen (geen maximale inspanning) en de arm tijdens metingen te strekken en stil te houden
 • Vraag de patiënt een dagboek bij te houden om opvallende gebeurtenissen te noteren. Inclusief vermelding van het tijdstip en de duur. Ook de kwaliteit van het slapen is van belang
 • 24-uursmetingen met meer dan 30% mislukte meetpunten worden niet geaccepteerd

Tot slot: Ambulante 24-uursmetingen kunnen oncomfortabel zijn. Vooral vanwege de nachtelijke metingen.
Ook zijn de kosten van deze meting hoger dan een officemeting. 

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact met ons op per mail of bel naar 088 050 4000.