UMCG Ambulancezorg treft maatregelen

Geplaatst op: 28 augustus 2018

Het UMCG heeft aangegeven dat de ambulancezorg niet meer in staat is om in Drenthe goed te voldoen aan de vraag naar spoedritten; Advanced Life Support (ALS). Dit komt mede door toename van planbare ritten, waar ook ALS-wagens voor worden ingezet. Zowel overdag, als tijdens de ANW-uren. Als oplossing voor dit acute probleem heeft het UMCG een aantal maatregelen getroffen, die ook van belang zijn voor de Drentse huisartsen. Deze maatregelen zijn donderdag 23 augustus 2018 van kracht gegaan.  

Belangrijkste veranderingen voor huisartsen:

  • ​​​​​​Planbare zorg (dat wil zeggen: geen spoed) wordt vanaf nu tussen 08.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds toegewezen. Na 20.00 uur wordt er geen planbare zorgrit (B1 – B2) meer in Drenthe uitgegeven. En wil je tussen 20.00 uur en 08.00 uur overleggen over indicaties voor planbaar vervoer? Dan is de Medisch Manager Ambulancezorg (via CPA) je aanspreekpunt.
  • De ALS bemanning is bevoegd de patiënt niet te vervoeren wanneer zij ter plaatse zijn en vinden dat er geen indicatie voor ambulancevervoer aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan de “taxi of sociale rit”. Wanneer je het niet met hun bevinding eens bent, dan is de Medisch Manager Ambulancezorg wederom je aanspreekpunt.
  • Het komt weleens voor dat je patiënt niet naar ziekenhuis A maar naar B wil. De ambulancedienst houdt zich aan de instelling die door de aanvrager is genoemd.  
  • Een rit wordt als A2 uitgegeven wanneer je als huisarts niet zelf ter plaatse bent. Tenzij je specifiek om een U0-U1 urgentie vraagt (= A1).
  • In de weekeinden probeert UMCG Ambulancezorg - op nog nader te bepalen tijdstippen - een speciale B niveau 4 ambulance in te zetten, mits daarvoor verpleegkundigen worden gevonden.

Bekijk de maatregelen hier:

Proces

Op 15 augustus 2018 heeft het UMCG de maatregelen aan ons, de CHD, Drentse ziekenhuizen en zorgverzekeraars, voorgelegd. Hierover zijn we met elkaar in gesprek gegaan om in gezamenlijkheid te zoeken naar een oplossing. Eind september 2018 is er een eerste evaluatie van deze werkwijze. Het effect van de ingestelde maatregelen bespreken we komend najaar in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Drenthe.

Neem contact op!

Graag worden wij op de hoogte gebracht van mogelijke knelpunten die jullie mogelijk ervaren de komende maanden. Mail gerust naar info@hzd.nu of info@chd.nl, of bel naar 088 050 4000.