Update asielzoekerszorg

Geplaatst op: 3 augustus 2016

HZD heeft de afgelopen maanden samen met de GCA getoetst of we asielzoekerszorg integraal en Drenthe-breed kunnen regelen. Voor nu lijkt dat niet nodig. De instroom van asielzoekers in Drenthe lijkt af te nemen. Daarnaast is deze zorg op veel plekken in Drenthe al met eigen huisartsen of extern geregeld.  

Het vervolg

Het contract van GCA en Menzis verloopt volgend jaar. Het is onduidelijk of dat consequenties heeft voor de asielzoekerszorg. HZD heeft afgesproken contact te houden met GCA. We zullen, wanneer nodig, onze gesprekken intensiveren en opnieuw bekijken waar we ondersteuning kunnen bieden.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem contact met ons op per mail of telefoon 088 050 4000.