CVRM: het laatste nieuws

Geplaatst op: 16 december 2015

De overeenkomst CVRM is vanaf 1 januari 2016 af te sluiten via HZD. Wil je per 1 januari 2016 deelnemen, geef dit dan nu aan in de overeenkomst met Zilveren Kruis. Liever later instromen? Dat kan: instromen kan per kwartaal. Maak dit kenbaar aan zowel Zilveren Kruis als HZD. Het zorgprogramma vind je vanaf 1 januari 2016 op de HZD-website. 

Aan de slag met CVRM

De startbijeenkomst 'Aan de slag met CVRM' vindt plaats op dinsdag 26 januari 2016 vanaf 17.30 uur. De praktijken die zich al hebben gemeld voor het zorgprogramma CVRM, krijgen van ons een uitnodiging voor de startbijeenkomst. Tijdens deze avond ontvangen geïnteresseerden informatie over de inhoud van het zorgprogramma en komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:   

  • Welke patiënten worden in het zorgprogramma geïncludeerd?
  • Hoe zit het met gedeelde zorg met de specialist?
  • Hoe is de financiering geregeld?
  • Hoe kan ik registreren?
  • Hoe zet je een CVRM-spreekuur op met duidelijke taakverdeling binnen de praktijk?
  • Hoe kan VIPLive behulpzaam zijn bij de patiëntselectie?

Welke patiënten vallen onder de overeenkomst?

Primaire preventie: 

  1. Patiënten met een risicoscore gelijk aan of groter dan 10% plus een of meer aanvullende risicofactoren die medicamenteuze behandeling noodzakelijk maakt. Hiervan is sprake met 1 'sterk-risico' verhogende factor of 2 of meer 'mild-risico' verhogende factoren.
  2. Patiënten met een risicoscore groter dan 20%.

Secundaire preventie: 

  1. Patiënten met cardiovasculaire ziekte in de voorgeschiedenis. 

Vergoedingen

De vergoeding voor 2016 en 2017 bedraagt - voor zowel primaire preventie als secundaire preventie - €110,- per patiënt per jaar, inclusief implementatiekosten. Het lijkt erop dat de declaratie voor het eerste kwartaal pas in maart 2016 hoeft te worden aangeleverd. Hierdoor hebben praktijken voldoende gelegenheid om de patiëntenselectie op orde te brengen.

Geïnteresseerd?

Wil je de overeenkomst CVRM via HZD afsluiten, dan kun je dat kenbaar maken door te mailen naar info@hzd.nu. Wij nemen vervolgens contact met je op. De overeenkomst wordt in januari 2016 verzonden. Vragen? Je kunt contact met ons opnemen via bovenstaand mailadres.