Update gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Geplaatst op: 29 augustus 2018

Vanaf 1 januari 2019 is GLI opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Zilveren Kruis heeft aangegeven dat ze GLI alleen inkopen bij organisaties die ook ketenzorg aanbieden. Dat betekent dat individuele huisartsenpraktijken niet in aanmerking komen voor een aanbod van Zilveren Kruis. Wij (HZD) hebben aangegeven een aanbod voor de GLI te willen ontvangen.

Wat is GLI?

Gecombineerde leefstijlinterventie is het adviseren en begeleiden van je patiënt met een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico, op het gebied van beweging en gedrag. Waarbij je gezamenlijk toewerkt naar een gezondere leefstijl voor de patiënt.

Stand van zaken

Of HZD GLI gaat aanbieden staat daarmee nog niet vast. We zien nog behoorlijk wat bespreekpunten met Zilveren Kruis. Zo is er een relatief klein budget en lijkt het zorgprogramma inhoudelijk al bepaald. Daarbij geeft iedere zorgverzekeraar op zijn eigen manier invulling aan het beleid.

En nu?

De komende maanden gaan we inhoudelijk in gesprek met een expertteam, dat bestaat uit huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, lifestylecoaches en fysiotherapeuten. Samen bepalen we of we ons kunnen vinden in de kaders van het voorgestelde beleid én of we daarbinnen een programma kunnen vormgeven. Ook bekijken we nog of we het eens kunnen worden met Zilveren Kruis óver de wijze waarop GLI aan te bieden.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht? Neem gerust contact met ons op per mail of bel naar 088 050 4000.