Update: overeenkomsten met WLZ-instellingen

Geplaatst op: 19 mei 2016

Huisartsen worden regelmatig benaderd door WLZ-instellingen (Wet Langdurige Zorg, voormalig AWBZ) die overeenkomsten willen afsluiten voor de te leveren huisartsenzorg. Samen met een jurist gaat HZD in juni 2016 in gesprek met een aantal grotere WLZ-instellingen. Doel van dit gesprek is het stellen van kaders voor een overeenkomst en/of het opstellen van een voorbeeldovereenkomst.

Waarom?

De uitkomsten van dit gesprek zijn bruikbaar voor WLZ-instellingen en/of huisartsenpraktijken die een overeenkomst met elkaar willen afsluiten. Uit gesprekken met verschillende WLZ-instellingen is gebleken dat er vanuit de huisartsen en vanuit de WLZ-instellingen voorbeeldovereenkomsten bestaan. Om het overlegproces niet onnodig ingewikkeld te maken is er voor gekozen om gezamenlijk kaders te stellen en/of een overeenkomst te ontwikkelen. De avond-, nacht- en weekenddiensten worden hierin meegenomen.

Meer weten?

Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact op per mail of T. 088 050 4000.