Update project ‘versterking GGZ-keten’

Geplaatst op: 25 juli 2017

De groeiende zorgvraag vraagt veel van een huisartsenpraktijk, zoals voldoende en geschoolde POH-GGZ'ers en goede afstemming met GGZ-partners. Hoe kunnen we de Drentse huisartsen daarin versterken?

Aanleiding

Door de stelselwijziging in 2014 is veel zorg in de SGGZ afgebouwd en neemt de druk in de huisartsenzorg toe. De projectgroep heeft onlangs uitgesproken dat de ideale zorg voor mensen met psychische klanten zoveel mogelijk laagdrempelig en dichtbij huis wordt geboden. Mits er een goed vangnet is in de BGGZ en SGGZ. Nauwe afstemming en optimaliseren van de samenwerking is essentieel en heeft aandacht nodig.

Peiling

Om die reden vroegen we tijdens de ALV van 21 juni 2017 aan de Drentse huisartsen welke activiteiten we kunnen ontwikkelen om de huisartsenpraktijken te faciliteren. Deze peiling vond online plaats en vandaag delen we de uitkomsten via onderstaande 'woordenwolk'. Hoe groter het woord hoe vaker deze activiteit is genoemd. Meerdere Drentse huisartsen vinden ondersteuning met het oog op een ‘korte toegangstijd’ en ‘toegankelijkheid’ belangrijk.   

Het vervolg

Naar aanleiding hiervan maken we in september 2017 verwijs- en consultatieafspraken, waaraan huisartsen, POH-GGZ, psychologen, verpleegkundig specialisten en psychiaters van meerdere GGZ-organisaties deelnemen. Ook gaan we ons buigen over hoe deze gemaakte afspraken worden geïmplementeerd èn nageleefd.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht of wil je meer informatie over het project? Neem dan gerust contact op via mail of bel naar 088 - 050 4000.