Update project ‘versterking GGZ-keten’

Geplaatst op: 13 oktober 2017

De groeiende zorgvraag vraagt veel van een huisartsenpraktijk. Samen hebben we gekeken naar de vraag hoe we jullie daarin kunnen versterken: om de samenwerking in de GGZ-keten te verbeteren gaan we met een drietal thema’s aan de slag. Daarnaast vind je in dit nieuwsbericht een handig schema van GGZ Drenthe over hulp bij spoed.  Wat gebeurt er wanneer je het crisistelefoonnummer belt?  

ALV 27 september 2017

Op de ALV hebben we de thema’s besproken waarmee we de samenwerking in de GGZ-keten gaan verbeteren. Dit zijn de volgende:

1. Toegankelijkheid verbeteren door:

  • Samenwerkingsafspraken door de hele keten te maken en de aanmelding te vergemakkelijken
  • Meer personele capaciteit in B-GGZ dichtbij de huisartsenpraktijken

2. Consultatienetwerk oprichten

3. Versterken van de huisartsenzorg:

  • Gezamenlijk (als huisartsengroep) het GZZ-beleid oppakken
  • Ondersteuning GGZ-zorg en de POH-GGZ

Het lijkt momenteel het beste om vanuit een organisatorisch samenwerkingsverband, samen met GGZ Drenthe, met deze thema’s aan de slag te gaan. Zo kunnen we snel bijsturen, bijvoorbeeld wanneer de afspraken niet worden nageleefd. 

Een greep uit de reacties van de op de ALV aanwezige Drentse huisartsen: “Het is belangrijk dat wij de regie hebben in deze ontwikkelingen. We moeten niet de problemen van GGZ Drenthe overnemen. Zullen er voldoende psychiaters participeren?” Ingeborg Weuring, projectleider: In het vervolgtraject zullen we hierop voortdurend alert blijven.  

Wat gebeurt er wanneer je het crisistelefoonnummer van GGZ-Drenthe belt? 

Wat gebeurt er wanneer je het crisistelefoonnummer van GGZ-Drenthe belt? 

GGZ Drenthe heeft de hulp bij spoed in een overzichtelijk schema in kaart gebracht. Als je patiënt binnen 24 uur moet worden beoordeeld, neem dan eerst contact op met de triageverpleegkundige via de crisistelefoon (0592) 33 45 67. We bepalen de mate van spoed in overleg en beoordelen wat er nodig is. 

IHT

Het IHT team (Intensive Home Treatment / psychiatrische crisisbehandeling thuis) doet beoordeling en interventie bij psychiatrische crisis. Dat gebeurt thuis, op een poli van GGZ Drenthe of de Spoedpoli in Assen. IHT behandeling is ambulant en is erop gericht het normale leven zoveel mogelijk te behouden. Ook tijdens de crisis. Met IHT proberen we een opname te voorkomen.

Spoedpoli

Op de Spoedpoli van GGZ Drenthe kunnen patiënten terecht voor triage, beoordeling  en eerste hulp bij acute psychiatrische crisis. Dat geldt ook voor patiënten die zich bij jou, de huisarts, melden! Een verwijzing naar de Spoedpoli kan de huisarts en de huisartsenpost in voorkomende gevallen ontlasten. Bijvoorbeeld bij onrust of als het langer duurt voordat de Crisisdienst ter plaatse kan zijn. Bel de crisistelefoon van GGZ Drenthe voor overleg (0592) 33 45 67 en regel zo nodig passend vervoer (psycholance) via de centrale Meldkamer.

Meer weten?

Neem dan contact op met Aanmeldcentrum of de triage buiten kantoortijden van GGZ Drenthe via telefoon (0592) 74 14 14.