Update veranderingen voetzorg diabetespatiënten

Geplaatst op: 29 januari 2015

In twee eerdere nieuwsbrieven hebben we aandacht besteed aan de veranderingen in de voetzorg voor diabetespatiënten. De storm is nog niet volledig gaan liggen. Daarom in deze nieuwsbrief de laatste stand van zaken. 

SIMM’s scholingen HZD

In januari zijn door de HZD, in samenwerking met Lilian Kok (podotherapeut) en Liset van Vreumingen (praktijkverpleegkundige), drie SIMM’s scholingen georganiseerd. Hiervoor waren praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, pedicures en podotherapeuten uitgenodigd. De veranderingen in de voetzorg roepen logischerwijs veel vragen op, waardoor de belangstelling enorm was. In totaal hebben meer dan 140 personen de scholing gevolgd, waarvan er ruim 60 aanwezig waren tijdens de laatste scholing in Emmen op 28 januari jongstleden.

We hebben nog niet alle evaluaties binnen, maar over het algemeen waren de reacties op de scholing positief. Wel blijven er altijd nog wat vragen over. Op praktijkniveau moet je immers beslissen hoe de diabetespatiënten de komende periode gescreend gaan worden. Hiervoor is geen pasklaar antwoord. Eerder heeft de HZD een aantal opties genoemd. Deze kun je in dit eerdere nieuwsbericht nog eens nalezen. 

Kunnen de podotherapeuten de stroom diabetespatiënten wel aan?

We kunnen niet namens alle podotherapeuten spreken, maar het lijkt erop dat de agenda’s van de podotherapeuten behoorlijk vol stromen. Er zijn podotherapeuten die het onder controle hebben, maar er zijn er eveneens een aantal die aangeven dat er ook naar collega’s verwezen mag worden.

De HZD is in overleg met de podotherapeuten om gezamenlijk actie te ondernemen richting de verzekeraar. Het idee is om uitstel te vragen van drie maanden, zodat diabetespatiënten die naar de podotherapeut moeten in de eerste zes maanden van dit jaar gezien kunnen worden en toch voor het hele jaar in aanmerking komen voor vergoeding. We houden jullie uiteraard op de hoogte van de voortgang.

Draagt de invoering van deze maatregel bij aan de kwaliteit van zorg?

De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) heeft landelijk bepaald dat niet meer rechtstreeks verwezen mag worden naar een pedicure, maar dat dat via de podotherapeut moet. Het argument is dat de podotherapeut beter opgeleid en gekwalificeerd is om de voetzorg voor diabetespatiënten uit te voeren (in samenwerking met de pedicure).

Heel voorzichtig lijkt het erop dat de NZA gelijk heeft. De podotherapeuten die we gesproken hebben geven aan dat veel patiënten zijn doorverwezen met een onjuiste SIMM’s classificatie. Wat regelmatig voorkomt is dat patiënten zijn ingestuurd met een SIMM’s 1 wat een SIMM’s 0 blijkt te zijn. Ook andersom komt voor, dus dat een SIMM’s 1 juist een 2 of 3 moet zijn. Dit moet niet gezien worden als een verwijt richting de huisartspraktijken, maar wel als aandachtspunt. Het bepalen van de SIMM’s classificatie is niet altijd even eenvoudig en nascholing is regelmatig nodig. Waar mogelijk zal de HZD hierin ondersteunen.