Veranderingen Voetzorg diabetes 2015, aanvullende informatie

Geplaatst op: 19 december 2014

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over wijzigingen in de voetzorg voor Diabetes die ingaan per 1 januari 2015. Omdat er nog veel vragen waren is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest op maandag 15 december jongstleden.

Lilian Kok, podotherapeut, heeft uitleg gegeven over de veranderingen en een aantal opties besproken hoe om te gaan met deze veranderingen voor je eigen diabetespatiënten. Omdat er niet een kant- en klaar antwoord is en iedere huisartspraktijk voor zichzelf een keuze moet maken blijft het voor sommige praktijkondersteuners erg onduidelijk. Via dit nieuwsbericht  wil de HZD nogmaals proberen meer duidelijkheid te verschaffen.

Belangrijk hierbij is het volgende:

  • Podotherapeuten moeten alle diabetes patiënten in het eerste kwartaal screenen
  • Praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundigen moeten alle diabetes patiënten ook screenen

Dat laatste klopt maar de praktijkondersteuner/verpleegkundige hoeft deze screening niet te doen in de eerste 3 maanden van 2015 maar kan wachten tot de jaarlijkse voetscreening. De podotherapeut zal in deze situatie het zorgprofiel van de patiënt bepalen (in het eerste kwartaal) en dit terugkoppelen naar de huisartspraktijk.

Nogmaals de drie opties die ook besproken zijn tijdens de voorlichtingsbijeenkomst:

  1. De praktijkondersteuner/verpleegkundige doet gewoon de jaarlijkse voetcontrole gedurende het hele jaar bij alle diabetespatiënten. De podotherapeut bepaalt het zorgprofiel en koppelt dit terug aan de huisartspraktijk. Om diabetespatiënten te kunnen oproepen zal de podotherapeut gegevens opvragen bij de pedicures.
  2. De praktijkondersteuner/verpleegkundige roept alle diabetespatiënten op en doet een voetscreening in de eerste drie maanden van 2015. Deze screening kan al dan niet samen met de podotherapeut.
  3. De praktijkondersteuner/verpleegkundige draait een lijst uit met alle diabetespatiënten met een Simm’s 1,2 of 3 en stuurt deze lijst naar de podotherapeut in de regio. De podotherapeut zal de patiënten dan oproepen en screenen en het zorgprofiel terugkoppelen.

Als een praktijk naar 1 podotherapeut verwijst is het relatief gemakkelijk. Je neemt contact op met deze podotherapeut en spreekt af hoe de screening gaat verlopen (dus optie 1,2 of 3). Zijn er meerdere podotherapeuten in de regio dan wordt het iets lastiger. Handig is om dan contact op te nemen met alle podotherapeuten en onderling afspraken te maken. Misschien kan de keuze gemaakt worden om de patiënten te verdelen over de verschillende podotherapeuten. Het belangrijkste is dat alle diabetespatiënten een zorgprofiel krijgen in het eerste kwartaal van 2015 zodat de voetzorg door de podotherapeut en/of pedicure door kan blijven gaan en er een vergoeding tegenover staat. 

Samenvattend

Kies als huisartspraktijk voor optie 1, 2 of 3 en maak lokaal afspraken met de podotherapeut/podotherapeuten.

Vragen

Zijn er nog vragen of onduidelijkheden neem dan contact op met:

Siska van der Vlugt, Manager Kwaliteit HZD (s.vandervlugt@hzd.nu of 06-30237163). Ook tijdens de kerstvakantie bereikbaar!