Vernieuwd scholingsbeleid

Geplaatst op: 29 juni 2016

HZD heeft een nieuw scholingsbeleid ontwikkeld. Onveranderd is het uitgangspunt dat een hulpverlener bevoegd en bekwaam moet zijn om goede zorg binnen het specifieke vakgebied te kunnen geven. 

Ons ketencontract met de huisarts gaat uit van specifieke opleidingseisen, waarbij bevoegd en bekwaamheid op praktijkniveau geldt. Dat betekent dat bijvoorbeeld voor COPD minimaal één huisarts en praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartspraktijk kennis van spirometrie dienen te hebben. 
Onder downloads zie je een overzicht van de scholingen die in de ketencontracten zijn opgenomen.

Wat verandert wel?

HZD accepteert tot nu toe alleen bepaalde cursussen zoals CASPIR of Langerhans terwijl vergelijkbare cursussen beschikbaar zijn. Dient een zorgverlener die elders in het land een basiscursus 'Instellen op Insuline' heeft gevolgd, opnieuw in Drenthe een basiscursus van Langerhans te volgen omdat het contract met HZD dit vereist? Vanaf nu niet meer. 

Voor elk zorgprogramma is bepaald welke basisvaardigheden en kennis nodig zijn voor het leveren van goede zorg. In het vernieuwde scholingsbeleid is vastgesteld aan welke leerdoelen een cursus moet voldoen om over deze vaardigheden en kennis te beschikken. HZD biedt elk jaar geaccrediteerde scholingen aan die aan deze leerdoelen voldoen. Heeft een zorgverlener elders een geaccrediteerde cursus gevolgd en wil hij/zij deze cursus laten meetellen, dan kan dat vanaf nu. Een kaderarts beoordeelt de leerdoelen van deze cursus en brengt hierover een advies uit. 

Nieuw scholingsportaal

HZD werkt momenteel aan een nieuw scholingsportaal, waarin je eenvoudig een overzicht krijgt van je gevolgde scholingen. Dit levert een zogenaamde ‘bekwaamheidspaspoort’ op. Hierin worden de via HZD gevolgde scholingen automatisch opgenomen. Ook kun je zelf andere scholingen toevoegen. Dit scholingsportaal is naar verwachting begin volgend jaar beschikbaar.

Vragen?

Heb je vragen over de wijzigingen in het scholingsbeleid, neem dan contact op met Siska van der Vlugt. Telefoon:  088 050 4000 of 06 302 371 63.