Verwijzing diabetespatiënten naar podotherapeut

Geplaatst op: 4 februari 2016

Onlangs heeft Zilveren Kruis bekendgemaakt dat een éénmalige verwijzing naar de podotherapeut voor voetzorg bij diabetespatiënten volstaat, zolang de medische situatie niet wijzigt. Naar aanleiding van dit bericht heeft HZD van meerdere huisartsenpraktijken de vraag gekregen of deze éénmalige verwijzing ook geldt voor diabetespatiënten met een andere zorgverzekeraar. Ook daarvoor geldt dat de eenmalige verwijzing volstaat.

Preferente zorgverzekeraar

Zilveren Kruis is de preferente zorgverzekeraar van HZD, maar de afspraken die wij met Zilveren Kruis hebben gemaakt, gelden ook voor andere zorgverzekeraars. Daarom vragen wij huisartsenpraktijken geen nieuwe verwijsbrieven te schrijven voor diabetespatiënten die al onder controle van de podotherapeut staan. Zelfs niet wanneer een podotherapeut hierom vraagt. HZD maakt deze werkwijze tevens kenbaar aan de podotherapeuten in Drenthe. Klik hier voor het bekendmakingsbericht van Zilveren Kruis.  

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht, neem dan contact met ons op. Mocht er onverhoopt discussie over ontstaan, neem dan contact op met Siska van der Vlugt. Telefoon: 06 30 23 71 63.