Veranderingen voetzorg diabetespatiënten 2015

Geplaatst op: 27 november 2014

In 2015 gaan er een aantal dingen veranderen op het gebied van voetzorg voor diabetespatiënten. Het gaat om veranderingen met betrekking tot de classificering, het doorverwijzen naar pedicure of podotherapeut en de vergoeding van voetzorg.  

Wijzigingen in classificering

De bekende SIMM’s classificatie alleen volstaat niet meer. In 2015 moet een praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige een Zorgprofiel bepalen. Voor het bepalen van dit Zorgprofiel is een SIMM’s score nodig, maar ook aanvullende gegevens. De podotherapeuten hebben samen met een aantal zorggroepen een filmpje ontwikkeld met daarin beknopt uitleg over de nieuwe zorgprofielen. Op 14 en 28 januari 2015 organiseert de HZD in samenwerking met Lilian Klok (podotherapeut) en Liset van Vreumingen (praktijkverpleegkundige) een SIMM’s nascholing. De wijziging in classificering komt hierin aan bod. We raden iedereen aan zich op te geven voor deze nascholing. Meer informatie over de inhoud van de scholing en wijze van aanmelding kun je vinden op onze scholingspagina.

 

Doorverwijzing naar podotherapeut of pedicure

Met ingang van 1 januari 2015 zullen de zorgverzekeraars voetzorg rechtstreeks bij de podotherapeut contracteren. De podotherapeut sluit op zijn/haar beurt weer een contract met de pedicure. De podotherapeut bepaalt op jaarbasis voor elke patiënt een individueel behandelplan. In dit behandelplan zijn het aantal voetbehandelingen en het zorgprofiel opgenomen. Dit behandelplan wordt met de pedicure besproken en de pedicure kan zijn/haar behandeling declareren bij de podotherapeut.

Voor huisartsen en praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundigen verandert het volgende:
Voor de Zorgprofielen 2 t/m 4 is een verwijzing naar de podotherapeut noodzakelijk, die vervolgens inschat of medebehandeling door een pedicure gewenst is en op basis daarvan wel of niet doorverwijst naar de pedicure. Deze gehele zorg wordt via de podotherapeut vanuit de basisverzekering bekostigd. Rechtstreeks verwijzen naar de pedicure bij zorgprofiel 2 t/m 4 is niet meer mogelijk in 2015! Eventueel kunnen zorgprofiel 0 en 1 rechtstreeks verwezen worden naar de pedicure, echter valt dit niet onder de basisverzekerde zorg.

Onderstaand schema illustreert de nieuwe situatie.

Wat verandert er niet?
Het jaarlijkse voetonderzoek blijft onderdeel van de algehele diabetescontrole door de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. Deze voetcontrole wordt vergoed en gaat niet ten koste van het eigen risico van patiënten. 

Veranderingen in vergoeding voor de patiënt

Behandeling door een pedicure voor patiënten met Zorgprofiel 0 + 1 valt niet onder de basisverzekering. De meeste patiënten zullen deze behandeling zelf moeten betalen, tenzij ze hiervoor aanvullend verzekerd zijn. Provoet heeft als hulpmiddel een tabel opgesteld met daarin het beleid van een aantal zorgverzekeraars. Deze tabel kun je hieronder downloaden. Vanaf Zorgprofiel 2 wordt de behandeling voor de patiënt vergoed. 

Vragen

Als er naar aanleiding van deze informatie nog vragen zijn dan kun je contact opnemen met Siska van der Vlugt, Manager Kwaliteit HZD (s.vandervlugt@hzd.nu of tel 06-30237163).