Vraag het de kaderhuisartsen ouderengeneeskunde

Geplaatst op: 26 april 2016

Drenthe kent drie kaderhuisartsen ouderengeneeskunde: Marthy Lucas, Truus Luten en Janita Minderhoud. Zij zijn lid van het expertteam en nauw betrokken bij de ontwikkeling van het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen. In dit nieuwsbericht stellen we de kaderhuisartsen aan je voor en vertellen we hoe je ze voor overleg kunt bereiken. 

Maak samenwerkingsafspraken

HZD raadt aan om samenwerkingsafspraken te maken over consultatie met een specialist ouderengeneeskunde in je eigen omgeving. In sommige gevallen is het handig om de specifieke huisartsenblik te betrekken bij kleinere vragen of organisatorische- en beleidsvragen, zoals taakverdeling binnen de praktijk, ICPC codering, netwerk, samenwerkingsafspraken, protocollen en polyfarmacie.

Neem contact op voor:

1. Vragen stellen
Via de HAwebgroep ‘Kwetsbare ouderen Drenthe’ kun je vragen stellen aan Marthy Lucas. Ben je nog niet bij deze groep aangesloten? Geef dit dan even door aan Heidi Strijker  of Liliane Sloot.

2. E-mailconsult
Algemene vragen kun je eenvoudig per mail stellen aan Marthy Lucas en Janita Minderhoud.

3. Telefonisch consult
De kaderhuisartsen begrijpen dat het soms prettig is een casus telefonisch te bespreken of telefonisch advies te vragen. Daarom zijn Truus en Janita via hun praktijk, tussen 8.00 en 17.00 uur, op onderstaande nummers te bereiken:
Truus Luten: 0528-262058
Janita Minderhoud: 0528-262500

4. Huisbezoek
Tot slot kan het in sommige gevallen wijs zijn een kaderhuisarts te laten meekijken met een patiënt. Truus Luten is dan ook via bovenstaand telefoonnummer bereikbaar voor huisbezoeken. 

 

Maak kennis met Truus Luten

Je bent huisarts in Hoogeveen en sinds juni 2011 kaderhuisarts ouderengeneeskunde. Waarom ben je kaderhuisarts geworden?
Ik heb de opleiding ouderengeneeskunde gevolgd om te leren hoe ik beter op de zorgvraag van de ouder wordende mens kan ingaan. De zorg voor de ouderen in de eerste lijn neemt toe, terwijl de organisatie van de zorg voor én rond de oudere complex en onderhevig aan verandering is. 

En waarmee houd je je nou precies bezig?
In 2012 heb ik een scholingsprogramma ontwikkeld om de kennis, kwaliteit en organisatie van de ouderenzorg lokaal en regionaal te verbeteren. Vanaf 2014 maak ik - samen met Janita Minderhoud, Marthy Lucas en enkele medewerkers van HZD - deel uit van het expertteam ouderenzorg in Drenthe. 

Je bent vanaf nu ook bereikbaar voor consultatie. Wat betekent dat?
Hoewel er nog geen duidelijk omschreven consultfunctie voor een kaderarts ouderengeneeskunde bestaat, overigens ook geen financiering, helpt HZD met de start van consultaties door de kaderhuisarts ouderenzorg. Dit betekent dat Janita of ik bij elke oudere-gerelateerde vraag een probleeminventarisatie en - analyse uitvoer en de conclusies bespreek, om je uiteindelijk een concreet advies te geven.

Neem contact op!
Truus is bereikbaar voor huisartsen en praktijkondersteuners via mail of telefoon: 088 050 4000. 

 

Maak kennis met Janita Minderhoud

Je bent huisarts in Hoogeveen en sinds juni 2015 kaderhuisarts ouderengeneeskunde. Waarom ben je kaderhuisarts geworden?
Ik zag de opleiding ouderengeneeskunde als een waardevolle update. Naast de medische kennis leer je tijdens deze opleiding over de mogelijkheden binnen het netwerk, de organisatorische visie van de overheden en doe je kennis op over het geven van onderwijs. 

Wat bedoel je precies met de organisatorische visie van de overheid?
Momenteel is er veelal een leemte in kennis over het gedrag en behandeling van ziekte op hoogbejaarde leeftijd. Daardoor ontstaat het gevaar voor overbehandeling. Met de organisatorische visie bedoel ik dat niemand heeft doorgerekend of de ideeën van de overheid wel passen bij de werkdruk van een Drentse huisarts. Drentse huisartsen hebben ten opzichte van andere huisartsen relatief veel ouderen en weinig jongeren in de praktijk. Kortom: de komende jaren krijgen we het steeds drukker, ook doordat we ons meer over palliatieve zorg zullen ontfermen. 

Dus de Drentse huisartsen krijgen de komende jaren nogal wat voor hun kiezen. Hoe gaan we hiermee om?
Gelukkig zijn de familiebanden in Drenthe vaak hecht. Het zou al een groot verschil maken als we van iedere oudere weten wie de contactpersoon is. In mijn visie zorgen we ervoor dat de contactpersoon goed over aandoeningen bij ouderen geïnformeerd is. Deze contactpersoon signaleert als het niet goed gaat en zorgt voor de benodigde hulpmiddelen en activiteiten of vervoer, therapie en/of welzijn. Als zowel de huisarts als de contactpersoon zich afvragen hoe ze deze oudere op de been houden en of de oudere niet te veel alleen is, dan zit het voorlopig wel goed!

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.kijkwijzerouderen.nl.

 

Maak kennis met Marthy Lucas-Bouwman

Je bent huisarts in Zuidwolde en sinds 2010 kaderhuisarts ouderengeneeskunde. Waarom ben je kaderhuisarts geworden?
In 2004 ben ik als huisarts aan de slag gegaan in Meppel, in een praktijk met veel oudere patiënten. Deze patiëntengroep deed een groot beroep op de praktijk: volle spreekuren, veel visites en vooral veel hulpvragen waar ik geen raad mee wist. Na een paar jaar zwoegen en zweten besloot ik de opleiding kaderarts ouderenzorg te gaan volgen aan het LUMC. Ik hoopte daar de benodigde kennis op te doen om de geriatrische zorg in mijn praktijk te verbeteren. In 2010 ben ik afgestudeerd en sindsdien heb ik beduidend meer plezier in de ouderenzorg!

En waarmee houd je je nou precies bezig?
Als kaderhuisarts verzorg ik het onderwijs, denk ik mee over kwaliteitsaspecten en ben ik nauw betrokken bij het zorgprogramma ouderenzorg.

Waarom is ouderenzorg een vak apart?
De kern van ouderenzorg is het multidisciplinaire samenwerken, zowel met medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici als met welzijnswerkers. Het organiseren van de ouderenzorg vraagt om een nieuwe manier van kijken naar het zorgproces.

En wat is die nieuwe manier?
Bij de zorg voor ouderen moet je proactief werken in plaats van de gebruikelijke reactieve manier. Daarnaast moet je taken efficiënt weten te delegeren en zet je een netwerk op rondom de praktijk. Het is best een uitdaging om efficiënter te gaan werken door deze nieuwe werkwijze; vooral in de beginfase kan samenwerken een tijdrovende bezigheid zijn! 

Meer weten?

Heb je vragen over dit nieuwsbericht, neem gerust contact met ons op via telefoon 088 050 4000.