Waarom aansluiten op het LSP?

Geplaatst op: 21 mei 2015

In spoedsituaties is het van groot belang dat de benodigde medicatie- en huisartsgegevens snel kunnen worden geraadpleegd. Een mogelijkheid die ontstaat wanneer je als huisartsenpraktijk aansluit op het LSP én patiënten toestemming geven om hun gegevens te delen. In Drenthe is 50 procent van de huisartsen aangesloten op het LSP en heeft 34 procent van de patiënten toestemming gegeven om gegevens via het LSP te delen. Beide percentages liggen een stuk lager dan het landelijk gemiddelde. We vroegen Ester Pruim, doktersassistent en ervaringsdeskundige wat betreft het LSP, waarom huisartsencentrum Quattro wel is aangesloten op het LSP en wat de ervaringen tot nu toe zijn. 

Ester Pruim is doktersassistent in praktijk van Leeuwen, onderdeel van huisartsencentrum Quattro te Emmen. Ze is bij de aansluiting op het LSP en met name bij het verkrijgen van toestemming van de patiënten zeer nauw betrokken geweest. Iemand die vanuit haar ervaringen dus veel kan vertellen over het nut van het LSP, maar vooral ook over het aansluitingstraject en wat daar allemaal bij komt kijken. 

Hoe lang is Quattro al aangesloten op het LSP en wat was daarbij de belangrijkste drijfveer?

“We zijn vanaf oktober 2012 aangesloten op het LSP. In die tijd kwam er vanuit de overheid het verzoek om alle patiënten voor 1 januari 2013 te registreren, dus daar ben ik toen mee aan de slag gegaan. Met name ook omdat we het erg belangrijk vinden dat de gegevens van onze patiënten op de spoedpost kunnen worden geraadpleegd wanneer nodig. Het draagt bij aan goede zorg voor onze patiënten op de momenten dat zij niet in de huisartsenpraktijk terecht kunnen.” 

Hoe verliep het aansluitingstraject?

“De aansluiting op het LSP is niet altijd even soepel verlopen. Gelukkig konden we veel vragen neerleggen bij CGM, de helpdesk, die ons snel verder hielpen. Dat er soms wat gedoe was heeft er met name mee te maken dat we een van de eerste praktijken waren die aansloten. Ik heb het idee dat het nu allemaal veel soepeler verloopt, dat er meer kennis is en de kinderziektes zijn verholpen. Wat het ook gemakkelijker maakt is dat patiënten tegenwoordig veel beter op de hoogte zijn, door wat zij in de media horen. Er is minder uitleg nodig.”

Wanneer ben je gestart met het vragen van toestemming van de patiënten?

“We hebben er voor gekozen onze patiënten eerst te informeren per brief. Die hebben we zelf opgesteld en verstuurd in september 2012. Nadat de eerste reacties daarop waren binnengekomen hebben we in oktober 2013 nog een keer een brief gestuurd. Ook daar kwam weer reactie op van een heel aantal patiënten, maar niet genoeg. Om die reden ben ik zo rond september 2014 gestart met een meer proactieve aanpak. Ik heb patiënten in de wachtkamer benaderd, hen geïnformeerd en hen direct een formulier laten invullen. Daarnaast hebben we informatie over het LSP op onze website staan en maken we gebruik van posters en de folder.”

Hoe hoog is het Opt-In percentage nu?

“Ons Opt-In percentage is nu 64 procent. Dat betekent dat er 1815 patiënten binnen het huisartsencentrum een formulier hebben ingevuld en hun wensen kenbaar hebben gemaakt.”

Zijn er zaken waar je tegenaan liep en hoe heb je dat opgelost?

“Er zijn wel wat praktische zaken die in eerste instantie niet helemaal goed gingen. Een voorbeeld is dat het formulier dat patiënten moesten invullen eerst wat onhandig was. Dit formulier bestond uit een voor- en achterkant, wat ervoor zorgde dat veel patiënten een onvolledig ingevuld formulier retourneerde waar wij niks mee konden. Nu zijn de forumlieren, die je gewoon via de website van vZVZ kunt verkrijgen, een stuk praktischer. Een goede tip is trouwens om – als je besluit patiënten per brief te vragen het toestemmingsformulier in te vullen – een retourenveloppe mee te sturen. Dat maakt het toch net weer wat gemakkelijker voor mensen.”

Hoe reageren patiënten op het vragen naar toestemming?

“Over het algemeen reageren patiënten gewoon positief. De een heeft misschien wel wat meer uitleg nodig dan een ander. Daarom is het ook handig dat ik de patiënten aanspreek in de wachtkamer. Kan ik ze meteen de nodige uitleg geven of ik geef hen een folder mee. Ik leg ook altijd goed uit, met name aan patiënten die juist niet willen dat hun gegevens worden gedeeld, dat het heel belangrijk is je wensen kenbaar te maken en dus een formulier in te vullen. 

Wat zou je adviseren aan collega’s en andere praktijken in Drenthe?

“Ik zou adviseren om, ondanks de tijdsinvestering, aan te sluiten op het LSP. Hou er wel rekening mee dat de verwerking van de verzamelde formulieren ook tijd kost en dat je de formulieren opslaat in een digitaal archief. Daarnaast werken we met ruiters om bij te houden welke patiënten al wel en welke nog geen formulier hebben ingevuld. Verder denk ik echt dat een persoonlijke benadering het beste werkt, dus spreek de patiënt vooral aan in de praktijk. Door hen ter plekke te informeren en een formulier te laten invullen kun je al vrij snel een hoog Opt-In percentage creëren, zodat van steeds meer patiënten gegevens in spoedsituaties kunnen worden geraadpleegd.”