Wijziging statuten Drentse Diëtisten Vereniging

Geplaatst op: 5 november 2014

Sinds de zomer van 2014 kunnen alle diëtisten werkzaam in de eerstelijn, zelfstandig of in loondienst, lid worden van de Drentse Diëtisten Vereniging.

De Drentse Diëtisten Vereniging (D.D.V.) is in 2008 opgericht en dient als centraal aanspreekpuntvoor alle eerstelijns zelfstandige diëtistenpraktijken met als werkgebied de provincie Drenthe. De behoefte daaraan was ingegeven door het organiseren van ketenzorg in de eerste lijn en was mede op verzoek van het bestuur van de HZD.  De eerstelijns diëtisten die in loondienst werkten werden vertegenwoordigd door thuiszorgorganisatie Icare, dat later werd omgevormd tot LIV.

In de jaren na 2008  is er veel veranderd binnen de diëtetiek. In 2012 werd de dieetadvisering geschrapt uit de basisverzekering. Alleen ketenzorg en aanvullende verzekeringen werden via de zorgverzekering vergoed. Omdat patiënten vanuit de historie gezien helemaal niet gewend waren om zelf een zorgverlener te betalen, werd de diëtist gemeden. Dit leidde tot een, voor de diëtisten, dramatische teruggang van het aantal consulten en LIV (als grote organisatie) ging in het voorjaar van 2012 failliet.

Inmiddels is de diëtist in 2013 weer opgenomen in de basisverzekering voor drie uur per jaar. Diëtisten–in-loondienst zijn de afgelopen jaren echter meer en meer gaan werken bij collega-diëtisten, sportscholen en fysiotherapiepraktijken. Ook deze diëtisten willen graag meedraaien binnen de eerstelijns ketenzorg. Dit is mede aanleiding geweest om de statuten te herzien. Vanaf zomer 2014 kunnen alle diëtisten werkzaam in de eerste lijn, zelfstandig of in loondienst, lid worden van de Drentse Diëtisten Vereniging.

Letterlijk staat er in de statuten: ‘De vereniging heeft ten doel de belangenbehartiging voor diëtisten werkzaam in de eerste lijn in Drenthe en het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening, alles in de meest ruime zin van het woord.’

Informatie over de DDV is te vinden op de website: www.drentsedietistenvereniging.nl. Collega-diëtisten die belangstelling hebben om lid te worden van de DDV kunnen zich melden via info@drentsedietistenvereniging.nl.

Namens de D.D.V.

Jeannette van der Laan
Voorzitter